Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Правата на детето

Един от най-депресиращите изявления до ушите ми, е твърдението, че едно дете е твърде увредено за да играе. Тук акцентът е върху неспособността на детето да манипулира с играчки, когато е само или в компанията на други деца. Въпреки това тази неспособност е точно толкова вярно за бебета,а дори няма да мечтаем да кажем, че те не могат да играят. Всъщност възрастните полагат сериозни усилия, за да накарат бебета да играят и тяхната награда първоначално е проста - усмивката на бебето.

МакКонки, 2006

Всички деца имат право да играят. Конвенцията на ООН за правата на детето (член 31) признава "правото на детето на отдих и почивка, на участие в игри и дейности за отмора, подходящи за тяхната възраст, и на свободно участие в културния живот и изкуствата..

Характеристики

Играта е трудно да се определи, но включва следните характеристики. Тя е:

 • Не разчита на материали, дейности или контексти;
 • Вътрешно мотивирана;
 • Доброволна;
 • Фокусирана върху процеса, сместо крайния продукт;
 •  Гъвкав и спонтанен;
 • Освободена от ограниченията на реалността;
 • Носеща удоволствие.

По време на играта, детето контролира и активно е ангажирано в играта.


(Лукет и сие, 2007)

Деца с забавено развитие
A boy plays with a toy digger

Изследователите са установили, че в сравнение с типично развиващите се деца, играта на деца с забавено развитието може да:

 • Отразяват умствена възраст на децата, а не тяхнота хронологичната възраст;
 • Използват незрели стратегии за игра (например по-сензомоторна игра и по-малко символична игра/игра с преструвки;
 • Да бъдат ограничени в имитация, поемането на роли и сътрудничество;
 •  Бъдат по-малко спонтанни;
 • Се повтарят повече;
 • Бъдат по-самотни.

(Лофтер и сие, 2011)

Социално развитие

Игровите сесии улесненяват социалното развитие, както Стюарт демонстрира повишено желанието да си взаимодействат социално с персонал за осезаеми придобивки [т.е. преживявания от играта] ... Наблюдават се подобрени социални умения чрез засилен визуален контакт, повишена опити в иницииращи взаимодействия, по-голяма близост до другите, подражателно поведение и по-дълги периоди на съвместно внимание.

Тортон и Тейлър, 2007

Игрите като интервенция трябва да бъдат планирани и проектирани така,че да отразяват възможностите и потребностите на развитието на едно дете -на базата на оценката, с ясни цели и текущ мониторинг. Изследванията показват, че ефективни игрови интервенции имат положителни социални резултати (Лифтер, 2011 г.), като за този подрастващ с аутизъм и тежки обучителни затруднения:

Препоръки
A boy drives a toy car around a playground,
         pushed by an adult

Възможностите за игра трябва да отразяват или леко да разширяват това, какво детето вече може да направи (Уилсън, 2003); обаче, когато игрите се използват като основа за социално взаимодействие, те трябва да бъдат такива, които детето вече е овладяло (Лифтер и сие, 2011).

 • Планираните дейности следва да допълват и да насърчават играта иницирана от детето и взаимодействията с хора и предмети, така че децата да се учат активно от опита си..
 • Отзивчивото обучение осигурява положителни взаимодействия за насърчаване ангажираността на децата в дейности.
 • Физическата и социална среда трябва да подканя и подсилва иницираната от детето игра.
 • Педагозите трябва да се възползва от непринудените възможности за обучение, които се появяват естествено в неструктурирани или полу-структурирани ситуации.
 • По време на играта, детето контролира и е активно ангажирано в играта.

(Wilson, 2003)

Подкрепа на социалното внимание (1)
Two girls sit opposite one another in a
         playground rocking chair

За да подкрепят социалното внимание на деца с изоставяне в развитието, педагозите трябва да:

 • Осигурят дейности свързани с игри за подобряване на социалното функциониране;
 • Преподават социални умения, като поемане на роли, споделяне, иницииране и словесни отговори
 • Да адаптират преподавателски практики и социални среди за подобряване на социалните възможности;
 • Да планират интервенции и да поставят реалистични цели на базата на наблюдение на детските модели на поведение и внимание.

(Бортоли и  Браун, 2008)

Подкрепа на социалното внимание (2)
Several children playing in a playground

Въз основа на прочетеното относно играта и деца със затруднения в ученето, определете как възможности за неформална игра и игровата интервенция може да бъде използвана в подкрепа на социалното развитие на един млад човек ,с когото работите като се вземат предвид техните възможности и потребности. Заедно с терапевтите (например логопед, физиотерапевт и трудотерапевт) и образователните психолози, работещи с младия човек, обсъдете как това би могло да бъде проектирано и изпълнено.

Научете повече

Corke, M. (2011) Използване на игрови практики за общуване със специални деца. London: David Fulton.


Hine, T. and Woollery, M. (2006) Using point-of-view video modeling to teach play to preschoolers with autism, Topics in Early Childhood Special Education, 26 (2), 83-93.

Read the following leaflet for more reference information: References.