Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Умения за ранно мислене

... възприятие, памет, формиращи идеи, език и използването на символи ... лежат в основата на способността да се ... решаване на проблеми.

Агенция по Квалификации и Учебни Планове 2009

Педагозите на деца със комплексни обучителни трудности и увреждания могат да подобрят уменията за решаване на проблеми чрез процеси по време на ежедневни дейности в класната стая.

Уменията за ранно мислене включват:

 • Използване на интиуция.
 • Прогнозиране и предвиждане.
 • Запаметяване.
 • Разбиране на причината и следствието.
 •  Свързване на обекти, събития и преживявания.
 • Креативно мислене.
 • Мислене за мисловни процеси.

(QCA, 2009; Уолас и Сие, 2004)

Познанието на фокус
Teacher interacting with child.

Следващите слайдове се фокусират върху познавателните способности при деца с тежки обучителни и комплексни трудности и увреждания. Общата информация относно зоната на когнитивните способности на развитието може да се намери на ниво Б.


Процеси в основата на разрешаването на проблемиДецата с тежки и множествени обучителни трудности се нуждаят от насоки от възрастните, помощ и скеле за тези мисловни дейности в процесите на социаления контекст:
 • Събиране / организиране: използване на паметта, за да се свържат различни видове информация.
 • Идентифициране: направи задачата и критериите за успешно завършване ясна.
 • Генериране на идеи: насърчаване на учащите да измислят и обмислят няколко идеи.
 • Вземане на решение: причината защо една идея е по-добра.
 • Изпълнение
 • Оценка: всяка задача може да бъде подобрена.
 • Общуване: тръпката от общуването и споделянето на резултатите.
 • Учейки се от опит: консолидиране и обобщаване на наученото.

(Виж: Уолъс и сие, 2004)

Мозъчна стимулация
A teacher presents two objects to a girl
         wearing head protection

Децата с тежки обучителни трудности мат по-малко неврони и синапси и по този начин се борят с всички области на мисленето, например сензорна интеграция и възприене на сетивни модели; отделяйки съответните характеристики на стимулите и грижейки се за тях; генерализиране на ученвто; и комбиниране на думи с понятия ...
Също така, знаем че въпреки че увредените неврони в мозъка не се възстановят, други неврони могат да поемат и да възстановярт поне някои от функциите на тези, които са унищожени ... Това изглежда да е доста убедително доказателство, че ... стимулиране на мозъка може да доведе до подобряване на мисленето..

Лейси, 2009

Learning difficulties
A girl and her teacher look at a selection
         of cards on a table

Children with SLD/PMLD/CLDD will have difficulties with:

 • Processing information they see and hear;
 • Using strategies for remembering things;
 • Retaining information and building up general knowledge;
 • Thinking about and understanding the world around them;
 • Problem solving and using skills in new situations;
 • Understanding and using language;
 • Making connections between ideas.

(Lacey and Bradley, 2008)

Развитие на умения за мислене

Деца с тежки обучителни трудности трудно намират решение на проблеми, тъй като изпитват трудности при:

 • Разпознаване на проблеми
 • Идентифициране   основните аспекти на проблема;
 • Прогнозиране, планиране и изпълнение на решение.

(Лейси, 2009)

Преподавателите могат да подкрепят децата с тежки обучителни трудности за да развиват умения за мислене например чрез:

 • Създаване на възможности за запомняне;
 • Създаване на възможности за детето, да забележи разликата (например между две прости живи картини;правене на промяна в познато пространство);
 • Създаване на подкрепни решения за за решаване на проблеми (например първоначален избор от два предложени решения);
 • Използвайте прости думи за  " мисловни умения" като памет, запомни, мисли, решаване на проблеми, разлика.

(Лейси и Брадли, 2008)

Полета на знанието
A teacher offers a girl a choice of two
         objects

Чрез интегриране на сетивните възприятия и физически движения и чрез честото повтаряне на действия, които да доведат до определени последици, се развиват схеми за сензорно-моторно действие. Те са в основата на всяка поведенческа проява за решаване на проблем.

Петри и Сие, 2007

Според Пиаже следните полета на знание се считат за важни при деца с тежки и множествени обучителни трудности:

 • Постоянство на обекта
 • Имитация ( вербална и жестова).
 • Причина и следствие.
 • Отношение на обектите в пространството.
 • Сензорно-двигателни схеми.

(Петри и Сие, 2007)

Принципи на пре-вербалното преподаване

Преподаване на пре-вербални млади хора с тежки и комплексни обучителни затруднения и дълбока интелектуална недостатъчност фокусират ума върху основни въпроси, за това какво е смислено обучение и как можем да го улесним. Основните принципи са:

 • Ученикът е активен ... "напълно активен участник в дейностите, интелектуално и емоционално ангажиран със съдържанието и учителят, вземането на решения, проучване и експериментиране, като упражнява лична сила".
 • Обучението като дейност е неразривно възнаграждаваща и мотивираща.
 • Учащият споделя контрола върху дейността с учителя.
На базата на Колинс и Сие, 2002

Използвайки принципите "МИСЛЕЙКИ АКТИВНО В СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ от страница 2 като ръководство, планирайте как ще улесните и създадете тяхно скеле за учащи с комплексни обучителни трудности и увреждания, с които вие работите.

Научете повече (1)
opened book

Clavio, J.C.V. and Fajardo, A.C. (2008) Toys as instructional tools in developing problem-solving skills in children, Education Quarterly, 66 (1), 87-100.

 

 

Lockhart, S. (2011) Active learning for infants and toddlers, ReSource, (Spring), 5-10.

 

Научете повече (2)
opened book

 

 

For additional reading and references click here.