Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Причините за уврежданията и здравословните проблеми
A girl uses a head movement control system with
         her teacher

Съществуват много причини, поради които децата се раждат с увреждания и/или специфични потребности.

 

Това могат да са:

 • Трудности по време на бременността, включително и инфекции на майката.
 • Преждевременно раждане.
 • Проблеми с околната среда.
 • Генетични заболявания.
 • Асфиксия, липса на кислород или травма по време на раждането или скоро след това.

(Early Support 2010)

Забавено и нарушено развитие 

Трудностите и уврежданията на децата ще нарушат тяхното развитие и то може да бъде:

 

Забавено – Детето ще постигне важните етапи в развитието си в същата последователност като при нормално развиващите се деца, но напредъкът ще е значително по-бавен от очакваното в една или повече области на развитието.

 

Или

 

Нарушено – Последователността в прогреса на развитието на детето в една или повече области на развитие се различава от тази на нормално развиващите се деца. Детето ще придобие умения с подкрепата на специално обучение и/или адаптирана среда или ресурси.

Децата и младите хора със сериозни, дълбоки или комплексни обучителни трудности ще имат нарушено развитие. Прегледайте този документ за значението на тези термини .

 

Определения на обучителните трудности.

Подкрепа на развитието 

Децата и младите хора със сериозни, дълбоки или комплексни обучителни трудности обикновено се нуждаят от подкрепата на няколко професионалисти, които да подпомагат тяхното развитие и да им помогнат да постигнат ключови умения.

 

Организацията "Early Support" предоставя материали за набор от увреждания. Техният журнал на развитието спомага за записването на прогреса на развитието.

 

Developmental journal

Примери за медицински състояния
A girl uses a communication device with her teacher

Прочетете информацията за три нарушения, които могат да доведат до тежки, дълбоки или комплексни обучителни трудности:

 • Синдром на Ангелман – рядко невро-генетично заболяване;
 • Синдром на чупливата Х-хромозома – най-често срещаната наследствена причина за обучителни трудности;
 • Фенилкетонурия (PKU) – новородените се преглеждат за наличие на PKU веднага след раждането и  може да се лекува, ако е идентифицирано навреме.
Синдром на чупливата Х-хромозома 

Различните видове трудности имат различно въздействие върху детското развитие. Повечето от трудностите се идентифицират веднага след раждането, въпреки че някои от тях (като аутизъм) се забелязват по-късно.

 

Синдромът  на чупливата Х-хромозома е най-честата наследствена причина за обучителна трудност. Трудностите на детето със Синдром на чупливата Х-хромозома, който става видим с порастването на детето, е възможно да не се идентифицират,  докато не се появи липса на важни етапи от развитието или се открият други проблеми.

Например:

 • Забавяне в развитието на езиковите и комуникативните умения.
 • Забавяне в социалното развитие.
 • Аутистично поведение и трудности по отношение на вниманието.
 • Проблеми с поведението.

 

Познанията на семейството 

Членовете на семейството са първите учители на детето. Техните познания трябва да бъдат признати и използвани при съставянето на образователни и терапевтични програми за детето им. Те имат задълбочени познания за способностите, силните страни и потребностите на тяхното дете.

 

Чуйте тези родители, които говорят за опита си относно уврежданията, придобит в техните семейства.

 

 

Отбележете, че това, което тези родители казват е важно за тях и техните семейства и за подкрепата, от която те и децата им се нуждаят.

Научете повече 
opened book

 

Early Support (2010) Информация за родителите: Когато детето Ви няма диагноза .