Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подход към родителите
A smiling boy sits in a playground with
         two women

Често родителите са първите, които забелязват, че детето им се развива различно от другите деца. Професионалистите трябва внимателно да изслушват и да отговарят на притесненията на родителите.

 

Ако професионалистите са първите, които идентифицират трудностите, подходът към родителите трябва да е много тактичен и внимателен. Те ще трябва да разберат необходимостта от професионална оценка и каква ще е ползата на детето от нея (Howard, 2007).

Идентифициране на рисковете

Идентифицирането на децата в риск от забавяне и разстройства на развитието трябва да става въз основа на редовни и ефективни наблюдения. Практиците се нуждаят от разбиране за нормалното развитие и за рисковите фактори за забавяне на детското развитие. Те могат да бъдат наследствени или свързани със средата и житейския опит, като:

 • Преждевременно/ниско тегло при раждане;
 • Проблеми в ранното развитие;
 • Тежка бедност;
 • Психично здраве на родителите;
 • Проблеми, свързани с начина на живот на родителите;
 • Нездравословно хранене;
 • Пренебрегване/Малтретиране.


На колкото повече рискове е изложено детето, толкова по-голям е шанса от забавяне на развитието му.

Оценка и профил 
 A boy and a man sit on the grass with a large
         drum

Притеснението на родителя и/или професионалиста за детето трябва да доведе до скрининг.

Скринингът идентифицира децата, нуждаещи се от допълнителна оценка. Професионалист в сферата на здравеопазването ще провери дали детето може да постигне задачи, подходящи за възрастта. Ако не може, детето се препраща за допълнителна оценка.

Квалифицираните здравни специалисти ще създадат задълбочен профил на развитието на детето, който ще даде информация за трудностите и съвет за интервенция или лечение. Той може да включва неформални и формални оценки и интервюта с родителите и професионалистите.


Оценка на развитието
A boy and a man with
         a large drum

Оценката на развитието търси отговори на следните въпроси:

 • Развитието на детето нормална  ли е за възрастта?
 • Ако не, в какъв аспект и до каква степен е атипично?
 • Каква е диагнозата?
 • Какви могат да бъдат причините?
 • Какво трябва да бъде направено?
Howard, 2007

Оценяване на вторични трудности

Важна е професионалната оценка на деца с Тежки обучителни трудности (ТОТ)/Дълбоки и множествени обучителни трудности (ДМОТ)/Комплексни обучителни трудности и увреждания (КОТУ). Дори и самото увреждане да не може да се лекува, вторичните трудности се нуждаят от управление и интервенция с цел постигане на възможно най-добро здраве на детето. Например:

 • Сензорни увреждания (зрителни, слухови и т.н.)
 • Комуникативни трудности
 • Епилепсия
 • Гастроезофагеален рефлукс 
 • Сиалорея
 • Констипация
 • Спастичност
 • Болка
 • Постурални нарушения
 • Проблеми със зъбите
 • Трудности, свързани с поведението и съня  
 • Нарушения в растежа и ендокринната система 

(Horridge, 2010; Whiting, 2001)

Ранно идентифициране
A smiling
         boy sits in a playground with two women

Ранното идентифициране на здравословните проблеми на детето и нарушенията в развитието е жизнено важно, тъй като без интервенция състоянията могат да станат по-тежки и ограничаващи способностите. Ранното идентифициране може да подобри качеството на живот и последиците за децата и техните семейства чрез:

 • Предотвратяване на някои увреждания;
 • Намаляване на въздействието и подобряване на последиците от увреждането;
 • Предотвратяване на вторични трудности, произлизащи от главното увреждане;
 • Насочване към генетична консултация и диагностика за семействата;
 • Гарантиране, че се използват образователни и здравни програми, които подобряват живота на децата;
 • Установяване на подкрепа за семействата.

Програми за скрининг 

Съществуват скрининг програми за майки и бебета както преди раждането, така и след това. По време на бременността на родителите се предлага скрининг за Синдром на Даун, а всички новородени бебета трябва бъдат прегледани за:

 • Слух
 • Средноверижен ацил-КоА дехидрогеназен дефицит (MCADD)
 • Фенилкетонурия 
 • Вроден хипотиреоидизъм 
 • Сърповидно-клетъчни нарушения 
 • Муковисцидоза Информация на английски за тези състояния може да бъде намерена от следните сайтове.
Наблюдение

След скрининга и оценката, когато е необходимо децата трябва да бъдат редовно наблюдавани от здравни професионалисти. Този процес е познат като "наблюдение".

Baird et al (2001) описва наблюдението като партньорство между родителя и професионалиста, което има по-широк поглед над детското развитие, поведение и умения и прогресът им във времето. То комбинира наблюденията на родителите със знанията на професионалиста относно развитието и ... специфични тестове.

Открийте стратегиите във Вашата обстановка за идентифициране на допълнителни увреждания и трудности. Създайте списък или таблица относно проведените процедури и препратки и как е казвано на родителите и как са били подкрепяни те.

Научете повече (1)

Department for Education (2009) Early Identification, Assessment of Needs and Intervention - The Common Assessment Framework (CAF) for Children and Young People: A guide for practitioners.

Научете повече (2)


Contact a Family (2009) About diagnosis: getting a diagnosis. In: Contact a Family (2009) About Diagnosis: An information pack for families with disabled children. London: Contact a Family.


Horridge, K.A. (2010) Assessment and investigation of the child with disordered development, Archives of Disease in Childhood, Education and Practice, 96, 9-20.