Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Памет
A boy sitting at a computer turns
         and smiles

Паметта има важна роля в социалното, емоционалното и когнитивното развитие. Нашите спомени формират основата за усещането на Аз-а, ръководят нашите мисли и решения, влияят на нашите емоционални реакции и ни позволяват да учим. Затова паметта заема централно място в познанието и когнитивното развитие.

Bauer and Pathman, 2008

Паметта на малките деца

В детството паметта става по-надеждна, тъй като мозъкът се развива. Малките деца могат:

 • да не запаметяват преживявания, особено ако не ги разбират;
 • да се концентрират върху рутинни дейности, които правят светът им предсказуем;
 • да запомнят отличителни събития;
 • да възстановяват спомени за дейности с несложна последователност и ясна цел (например къпане на мечето).

(Goswami and Bryant, 2007)

Възстановяване на паметта
A hand points to a 'sister' symbol card on a tableВъзстановяването на паметта започва да се развива у децата през първата или втората година. Bauer (2006) е установил, че:

 • на 6 месеца: бебетата помнят действията за 24, но не и за 48 часа;
 • на 9 месеца: бебетата помнят за един месец, но не и за три месеца;
 • на 20 месеца: бебетата помнят една година.
Изграждане на спомени

Родителите и учителите могат да помагат на децата да формират по-организирани и подробни спомени. Това може да се направи на ниво, разбираемо от децата чрез:

 • Разговаряне с тях за това, което си спомнят;
 • Добавяне или подсказване на повече детайли;
 • Свързване на спомените с други преживявания, които детето е имало;
 • Потвърждаване на това, което си спомнят правилно и насърчаване на корекции, ако е необходимо.

Ако децата не са подкрепени по този начин, те ще си спомнят по-малко за миналото. Говоренето за събитията, когато са се случили е важно за дългосрочната памет.

 

(Goswami and Bryant, 2007)

Развиване на мислене на по-високо ниво (1)
A small class of children with two teachers

Развитието на мисленето на по-високо ниво и изпълнителната функция се свързват с езиковото развитие, развитието на работната памет (което дава възможност да се имат предвид няколко перспективи) и невербалната способност...

Goswami and Bryant, 2007

От бебешка до възраст, в която прохождат, децата се учат и разсъждават, използвайки същите основни стратегии, които възрастните ползват. И все пак, тяхната база от знания, способност за рефлексия върху своето мислене и саморегулация се развиват в течение на времето (Goswami and Bryant, 2007).

Развиване на мислене на по-високо ниво (2)

Началните години са важни за развитието на мислене на по-високо ниво и изпълнителна функция у децата.

 

Мисленето на по-високо ниво включва:

 • Познаване на собствените умения за обработка на информацията;
 • Контрол над собствените действия;
 • Знание как да се подхожда към различните задачи.

Изпълнителната функция се отнася за:

 • Придобиване на стратегически контрол над умствените процеси;
 • Потискане на определени мисли, чувства и поведения;
 • Използване на стратегии за саморегулиране (например тревожност).

(Goswami and Bryant, 2007)

Подкрепа в ученето
A girl with her teacher
         in front of a computer

Възрастните могат да подобрят ученето и паметта на малките деца като ги подкрепят да:

 • Развиват  контрол за потискане на импулси;
 • Разбират как учат;
 • Рефлектират  върху ученето;
 • Разпознават кога не разбират и да знаят как да потърсят насоки;
 • Оценяват колко ефективни са техните стратегии и резултати;
 • Избират правилните стратегии за различни задачи.

(Goswami and Bryant, 2007)

Научете повече
opened book

Bauer, P.J. (2006) Constructing a past in infancy: a neuro-developmental account, Trends in Cognitive Sciences, 10 (4), 175-181.