Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Изследване на света 

Чрез  изследване на света около тях и взаимодействието с другите, бебетата овладяват:

 • Знания за физическия свят на предметите и събитията;
 • Основните закони за одушевените и неодушевените предмети;
 • Знания за поведението  на хората.

(Goswami and Bryant, 2007)


Ако имат трудности в сензорните си възприятия (зрение, слух, допир и т.н.), моторната функция (докосване, сграбчване, движение на очите) или във връзка със системата им за управление на емоциите, това има сериозно въздействие върху когнитивното им развитие (Goswami, 2008).

Важни етапи 
в когнитивното развитие


Когнитивното развитие включва:

 • Внимание
 • Разсъждаване
 • Решаване на проблем
 • Учене
 • Език
 • Памет

(Goswami, 2008)

Важни моменти в когнитивното развитие

Разбирането на непрекъснатостта в съществуването на предметите и на  причинно-следствените  връзки и символичното мислене са фундаментални за когнитивното развитие. Използвани заедно с грубите и фини моторни умения, те осигуряват решаването на проблеми (Wilks et al, 2010).


Децата, които търсят причините учат и разбират по-добре от онези, които не го правят (Evangelou et al, 2009).


За да научите повече за важните моменти в познанието, разгледайте връзките по-долу (информацията е на английски език).


Саморегулация

Когато са превъзбудени от новото, непознатото или от прекомерна стимулация, новородените регулират състоянието си като не се ангажират и насочват вниманието си другаде.
Bryson, 2010

За да учат ефективно децата трябва да могат бързо да пренасочват вниманието си. Способността за ангажиране, превключване и пренасочване на вниманието е необходима за набор от важни познавателни и социални умения, в това число:

 • Фокусиране върху различни събития или предмети;
 • Ангажиране с други хора;
 • Разделяне и сравняване (изисква поглед назад и напред);
 • Инцидентно учене;
 • Съвместно внимание;
 • Саморегулация.

(Bryson, 2010)

Възрастните могат да подпомагат гъвкавото мислене

Когато децата се фокусират се забранява пренасочването на вниманието.

 

На възраст 3-4 години за децата е трудно да следват други правила по средата на дейността (например да преминат към и да спазват правило за подреждане на карти за игра от цвят към форма).

 

И все пак, ако възрастен ги помоли вербално да идентифицират картите според новите правила, преди да ги пренаредят, дори и тригодишно дете може да го направи.

 

Затова, дори и да е трудно да преместят фокуса на вниманието си, 3-4 годишните  могат да преодолеят това с подкрепата и употребата на езика.
(Goswami and Bryant, 2007)

Несъзнателно учене

Бебетата и малките деца учат несъзнателно и изглежда имат вродени способности, които им позволяват да:

 • Различават прости форми (например две пресичащи се линии от кръг);
 • Разпознават,че обекта е  същия, независимо, че е възприет с две различни сетива;
 • Категоризират това, което виждат;
 • Научават характеристиките на различни предмети, да идентифицират характеристики, които се появяват заедно и да разбират  връзките между характеристиките;
 • Разпознават модели и последователности (например едно събитие, следващо друго);
 • Разпознават сходствата между ситуациите и да прилагат това, което вече знаят.

Сходни събития на учене възникват чрез всички сетива.


(Goswami and Bryant, 2007; Evangelou et al, 2009)

Как бебетата учат – имитация

...бебетата, които са само на един час могат да имитират жестове като издаване езика напред и отваряне на устата, след като са видели възрастен да прави същите жестове.

Goswami and Bryant, 2007

На девет месеца бебетата могат да копират начинът, по който другите манипулират с предметите.

Когато хората имитират действията или израженията на друг човек става активна мозъчната система от огледални неврони. Тази вродена система може да бъде причината, поради която разбираме действията и емоциите на другите.


(Goswami and Bryant, 2007)

Значението на речта
A girl smiles as a teaching sitting opposite her
         holds up an object

Децата се научават да разбират себе си и световете си чрез разказване и изследване. Те имат нужда от подкрепа и на двата начина на мислене (Evangelou et al, 2009).

 

Децата създават обяснения, които да им помогнат да разберат преживяванията си - как и защо хората, предметите или събитията се държат или случват така. Активният опит, езикът, ролевата игра и обучение потвърждават това.

 

Ние трябва да разпознаем базата от причинно-следствени връзки на децата, да им помогнем да ги приспособят, ако базите са грешни и да надграждаме онези, които са правилни и стабилни. (Goswami and Bryant, 2007).

Подкрепяне решаването на проблеми
A girl wearing head protection reaches toward one
         of several cards on a table


Вместо обратна връзка от възрастните, най-ефективният начин за подобряването способността на децата да решават проблеми е да ги насърчаваме да:

 • Показват или обясняват как са решили задачата;
 • Показват или обясняват защо нещо не е било правилно (резултатът от това е по-голямо подобрение).
(Evangelou et al, 2009)

Научете повече 

Capone, N.C. and McGregor, K.K. (2004) Gesture development: a review for clinical and research practices, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47, 173-186.


Goswami, U. (2008) Foresight Mental Capital and Wellbeing Project. Learning difficulties: Future challenges. London: The Government Office for Science.

Научете повече

Ramachandran, V.S. and Lindsay, M.O. (2006) Broken mirrors: a theory of autism, Scientific American, 295 (5), 63-69.


Rizzolatti, G., Fogassi, L. and Gillese, V. (2006) Mirrors in the mind, Scientific American, 295 (5), 54-61.