Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подкрепена комуникация 
A girl in
         a specialist chair and her teacher with a water spray

"Новата вълна на деца с комплексни обучителни трудности и увреждания влизащи в училищата във Великобритания доведе със себе си нови предизвикателства към семействата, които са далеч по-различни от тези, преживявани от семейства на деца с по-традиционни увреждания, ... Родителите и обгрижващите децата с комплексни обучителни трудности и увреждания са истински пионери, очертаващи нови пътища в отглеждането на техните деца ... От тези родители се изисква, както един учител каза, да " бъдат родители над техния капацитет". Това, на което става свидетели са децата, за които дори най-опитните специалисти имат малък или никакъв опит.

Карпентър, 2010

Раждането на детето
Преди раждането, майката и семейството бебето изграждат образ на очакваното бебе, който е изграден на базата на идеалистични медийни образи и психологически въображения на доносеното бебе. Връзката майка-дете се изобразява като красива, грижовна хармония. При раждането въображаемото бебе се среща с действителното новороден ...

Шампион, 2005


                           

Спомени от раждането
                       

Тези две майки описват техните много различни преживявания от раждането.

Майката на дете родено напълно доносено си спомня:

"След като бебето излезе, почувствах огромно облекчение, че болката е спряла ... Тогава го сложиха върху корема ми и от топлината на тялото му и живостта му ме обзе чувство на голяма завършеност и пълнота."

За тази майка на много недоносено бебе, с ниско тегло при раждането преживяването е много по-различно:

"Първият път, когато я видях беше толкова странно, не знаех какво да чувствам. Част от мен искаше да избяга ... Едва успях да я намеря сред всички медицински принадлежности. "


(Шампион, 2005)

Early identification
of disability
A teacher helps a girl to wash her
         hands

There is a need to provide continuity and support for parents, who are known to be less securely attached to their VLBW [very low birthweight] child and for whom informed support for health decisions such as immunisation and feeding practices is invaluable. Most important of all, the early identification of disability and impairment in the child is vital.

Marlow, 2004

Децата в пансионите
A girl in
         a specialist chair and her teacher with a water spray

Типичен пример е  дете, което посещава един от тези училищата с пансион, разгледани в това проучване е 15-годишен младеж с диагноза аутизъм, поне едно допълнително увреждане и многобройни предизвикателни поведения, които причиняват значителни проблеми на училищната управа... Родителите изглежда рядко са срещнали някакъв ефективна или експертна подкрепа, която да им помогне да управляват по-добре поведението на детето си. За разлика много от обществени услуги не са в състояние да управляват поведението на детето с резултат често нарушение почивката и училищните договорености ...

МакГил и сие, 2006

Порочният кръг
A young man sitting
         at a table with his teacher completes a construction with red plastic bricks

Такива преживявания почти сигурно ще са се намесили с всички аспекти на личното, социалното и емоционалното развитие [на младия човек] и изострят и без това тяхното предизвикателно поведение. Това е, за съжаление е  много ярък пример за "омагьосаният кръг", в който отговорите, които детето получава от света около него засилват, вместо да разрешават проблеми на развитието, произтичащи от техните първоначални  увреждания. МакГил и сътрудници, 2006

Отражението на ниското тегло при раждане


A class
         full of children and adults

Направете проучване как се отразява много ниско тегло при раждане на родителското привързване, увреждания и самото развитие на детето.

Опишете вероятното отражение върху преподаването и ученето на тази група деца.

Научете повече
Brown, M. and Trimbee, O. (2006) Changing perceptions. In: Bevan, K. (ed.) Working in Partnership through Early Support: Distance learning text. London: Early Support.


Carpenter, B. (2006) Family structures. In: Bevan, K. (ed.) Working in Partnership through Early Support: Distance learning text.London: Early Support.


Evangelou, M., Sylva, K. and Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature review. Annesley: DCSF Publications.

Научете повече

Hilton, D. and Meltzer, L. (2006) Working with parents in partnership. In: Bevan, K. (ed.) Working in Partnership through Early Support: Distance learning text. London: Early Support.


Rix, B. (2006) Knowing yourself and the family. In: Bevan, K. (ed.) Working in Partnership through Early Support: Distance learning text. London: Early Support.


For further references click here.