Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Разпознаване на забавено и абнормалното развитие

A young boy in a supportive chair holds one of
         the finger's of his teacher's hand

Някои деца се развиват по различен начин и не следват очаквания модел на развитие. Забавенo или абнормално развитие се признава чрез сравняване с нормалните постижения за дадени етапи.

 • "Нормално" развитие;
 • Забавено развитие – следва  нормалния модел, но с много по-бавни темпове (етапите на развитие ще бъдат постигнати в правилния ред, но по-късно от повечето деца);
 • Нормално/ увредено развитие  – не се следва обичайната последователност на етапите има нещо различно в начина, по който детето се развива;
 • Гранично развитие - между нормално и абнормално.
Условия на развитие
a female teacher holds
         a male pupil's hand

Условията за развитие зависят от причини :

 • Генетични различия (напр. синдром на Даун, синдром на Уилямс , синдром на чупливата Х хромозома);
 • Поведенчески увреждания (с възможно генетично участие) (например аутизъм, специфично езиково увреждане, дефицит на вниманието / хиперактивност , дислексия);
 • Нетипична околна среда (например замърсяването, травма, заболяване, при майката алкохол / злоупотребата с наркотични вещества, лишения или злоупотреба);
 • Неясни причини

(Westermann et al, 2010)

Значимостта на диагнозата

Социалният модел на уврежданията е съществена перспектива във всекидневния живот. Въпреки това, диагностика на уврежданията е ценна, в най-добрия случай, води до интегрирана ранна интервенция, която позволява на родителите и професионалистите :

 • Да предположат вероятните пътища на развитие;
 • Да  определят други вероятни образователни / здравни / социални потребности, свързани с увреждането;
 • Да  увеличат  бдителността по отношение на рисковите области;
 • Да  определят най-подходящите интервенции;
 • Да  планират предварително потенциалните нужди;
 • Да  информират семейството относно генетичните условия;
 • Да  разсеят чувството на вина, което много родители на деца с увреждания могат да изпитват.
 • (Howard, 2007 and Whiting, 2007)
Основни области на развитието

Следващите раздели дават кратък преглед на четирите основни области на развитие - двигателно, комуникативно, социално-емоционално и познавателно - фокусирайки се върху уврежданията и съответните проблеми в развитието.

 

Разгледаните увреждания бяха избрани, тъй като  са състояния, които често съществуват съвместно при деца  с комплексни обучителни трудности и увреждания.

 

 • Нарушения в привързаността;
 • Дефицит на вниманието и хиперактивност;
 • Аутизъм и разстройства от аутистичния спектър;
 • Фетален алкохолен синдром
 • Синдром на чупливата X-хромозома;
 • Психично здраве;
 • Преждевременно раждане;
 • Редки хромозомни нарушения ;
 • Сензорни нарушения.
Комплексни обучителни трудности и сензорно увреждане

Тук можете да намерите полезни ресурси от Кралския Национален институт на слепите (КНИС) и Националното Общество на Глухите деца за семейства и професионалисти, които подкрепят деца със СОТ / КОТУ и увредени сетива.

 

Този раздел е за преподаватели професионалисти, които работят с деца със зрителни увреждания и допълнителни специфични обучителни, физически или сензорни нужди.

 

 

You might also wish to read the following Manchester University report: Complex Needs, Complex Challenges.

Придобито мозъчно увреждане
A young girl sits in a supportive chair whilst
         her female teacher straps down her feet

На всеки 30 минути, едно дете придобива мозъчна травма. Това може да е в резултат на злополука, болест, като менингит или енцефалит, отравяне, инсулт или мозъчен тумор. Мозъчната травма има опустошително и дългосрочно въздействие върху детето и цялото му семейство.
Тръст за детски мозъчни травми

Подкрепа и информация относно тези състояние се намира на:

 

Ранна намеса

Раното идентифициране на нуждите от подкрепа на децата е от жизненоважно значение, ако искат да се развиват и дава възможност на родителите и специалистите да открият и приложат правилния подход навреме... Чрез ефективно ранно идентифициране и интервенция - работата с родители и семейства - ние можем да намалим въздействието, което СОП или увреждането могат да имат ..

Отдел за образование, 2011

Ранната интервенция при деца с комплексни обучителни трудности и увреждания и техните семейства намалява въздействието върху развитието, намалява вторични увреждания и дава възможност на семействата да функционират (Carpenter, 2005). За някои увреждания (напр. сензорни увреждания, метаболитни състояния), времето на ранната интервенция е критично и спешно.

Научете повече (1)
opened book

Carpenter, B. (2005) Real prospects for early childhood intervention: family aspirations and professional implications, in: B. Carpenter and J. Egerton (eds) Early Childhood Intervention: International perspectives, national initiatives and regional practice, Coventry: West Midlands SEN Regional Partnership.

 

Department for Education (2011) Support and Aspiration: A new approach to special educational needs and disability, Norwich: The Stationery Office. [accessed: 12.1.12].

 

Goswami, U. (2008) Learning Difficulties: Future challenges, Mental Capital and Wellbeing Project, London: Government Office for Science.

 

Howard, D. (2007) Child development and developmental problems, in: Levene, M.A. (ed.) MRCPCH Master Course, Oxford: Churchill Livingstone.

Научете повече (2)
opened book

Slater, A., Hocking, I. and Loose, J. (2003) Theories and issues in child development, in: Slater, A. and Bremner, J.G. (eds) An Introduction to Developmental Psychology, Oxford: Blackwell.

 

Thelen, E. and Smith, L.B. (2006) Dynamic systems theory, in: Damon, W.D. and Lerner, R.M. (eds) Handbook of Child Psychology (vol. 1): Theoretical models of human development (6th edition), New York: John Wiley.

 

Westermann, G., Thomas, M.S.C. and Karmiloff-Smith, A. (2010) 'Neuroconstructivism'. In: U.Goswami (ed.) The Handbook of Cognitive Development (2nd edition). Oxford: Blackwell.

Научете повече (3)
opened book

Informative online factsheets are also available from a wide range of UK charities. The two organisations below are a good place
to start.