Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Езикови умения

Езиковите умения са единствената най-добра индикация за интелектуална способност и съществуват доказателства, че ранните езикови умения са свързани с по-късни умения за четене. Всъщност сред децата в училищна възраст, които имат специфични езикови увреждания, около 50% имат също и обучително разстройство, засягащо четенето.

Wilks et al, 2010

Езикът включва символичното представяне на мисли и идеи.

 • Рецептивен език: способността за разбиране на думи или изречения.
 • Експресивен език: писменият или говорим език, който използваме, за да изразяваме своите мисли, емоции или потребности.
Levine and Munsch, 2011
Форми на общуване

Бебетата са общителни още от раждането... Те имат потребност да си взаимодействат с хората, които се грижат за тях и които са важни за тях и с които имат топли и любящи взаимоотношения. Чрез тези взаимодействия децата започват компетентно да използват езика.


Evangelou et al, 2007

Речта или устната комуникация е само една форма на...езика. Другите форми включват използването на жестове, знаци с ръце, лицеви изражения, език на тялото, картини, диаграми и писмени символи. Всяка от тях има силно културно наслагване.


Wilks et al, 2010

Форми на комуникация

Жестовете могат да бъдат важен аспект от комуникацията в класната стая. Децата могат да разкрият повече знания чрез жестовете отколкото чрез езика.


Goswami and Bryant, 2007

Ранно общуване

Бебетата изискват и/или изглежда се радват на:

 • Модели на взаимодействие, изискващи редуване;
 • Отзивчиви и насърчаващи взаимодействия;
 • "Говорене по бебешки" (реч с опростена граматика или съдържание; повтаряне; престорен глас), игри с рими, пеене и игра на думи;
 • Не твърде много фонов шум (какъвто е от телевизията например).

(Evangelou et al, 2009)

Форми на общуване

Важно е децата в предучилищна възраст да чуват рецептивен и експресивен език, включително и детска поезия, разказване на приказки и любителско творчество.


Evangelou et al, 2009

Езикът е жизненоважен за когнитивното развитие (Goswami and Bryant, 2007). Средата на децата оказва влияние на това как се развива езика им.

Разговор по роли и общуване с даване на отговори могат да се преживеят само с други хора, а не чрез телевизия и видео (Wilks et al, 2010).

Учене с онагледяване (1)

Бързото учене на думи (или "учене с онагледяване") започва на възраст от около две години. Тъй като вече са изследвали света около тях чрез сетивата си, децата познават понятията, преди да знаят думите за тях (Goswami and Bryant, 2007).


Детето  използва:

 • на 16 месеца: 55 думи
 • на 23 месеца: 225 думи
 • на 30 месеца: 573 думи
 • на 6 години: 6000 думи (разбира 14,000 думи).

(Goswami and Bryant, 2007)

Учене с онагледяване (2)
A girl and her teacher holding a small toy


Децата несъзнателно правят предположения, които им помагат бързо да учат езика, включително и че:

 • Думата се отнася за целия предмет;
 • Има само едно название за един предмет; всяка нова дума се отнася за различен предмет;
 • Два предмета със сходни черти могат да имат общо название, но всеки от тях може да има свое собствено име (например котките и кучетата са животни).

(Levine and Munsch, 2011)

Думите на учителя
A boy and his teacher sit at a table,
         smiling

Начините, по които учителите говорят на децата могат да повлияят на тяхното:

 • Учене
 • Памет
 • Мотивация за учене

(Goswami and Bryant, 2007)

Значението на речта и езика 

Гледайте тези видео файлове за развитието и значението на речта и езика, покриващи следните теми:

 • Значението на речта и езика.
 • Пирамидата на речевото и езиковото развитие.
 • Топ съвети за родители на деца под 5 години относно говоренето.
 • Топ съвети за практици, работещи с деца в ранна детска възраст.
 • Значението на играта.

Научете повече(1)

Evangelou, M., Sylva, K. and Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature Review.


Levine, L.E. and Munsch, J. (2011) Child Development: An active learning approach. London: Sage.

Wilks, T., Gerber, R.J. and Erdie-Lalena, C. (2010) Developmental milestones: cognitive development, Pediatric Review, 31, 364-367.

Научете повече (2)

Ако искате да разберете какво точно новите учители трябва да знаят относно комуникативните умения на децата, прочетете следния важен текст:


Доверието в общуването (2011). Нека говорим за това (The Communication Trust (2011) Let's Talk About It. London.)