Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Проучване развитие на детето
A girl sits opposite her teacher

Тук въвеждаме някои "начала" за ключовите дебати в областта на детското развитие. Разгледайте поне един от проблемите в дълбочина. За въпросите, които сте избрали, намерете и прочете седем ключови текстове (например статии, глави от книги, книги и т.н.), свързани с въпросната тема. Създайте информационен лист за колеги по темата. Под темата, първо напишете въвеждащ параграф, който обяснява защо въпросът е важен за обкръжение. След това с помощта на текстови препратки като заглавия, обобщете най-важните послания от всеки. Предоставете на разположение информационния лист чрез интранет или училищната библиотека.

Чувствителни периоди на развитие 
                         

Естествена последица от този принцип [на детето като активен обучаем] е, че има определени периоди през ранното развитие,когато опит имат по-значим ефект от всичко друго. Тези периоди, наречени чувствителни или критични периоди, се смятат  за прозорци на възможност по време на които някои видове опит имат основополагаща ефект върху развитието на уменията или компетенциите.

Фокс и Рутер, 2010

Помислете за "критични периоди" и "чувствителни периоди".

  Какви последствия има това за ученето на децата с комплексни обучителни трудности?

Дебатът природата срещу възпитанието

A girl and her teacher
         at a table with various colourful kitchen-related objects

Данните от проучвания дават оценки за наследствеността на конкретни човешки личностни черти или когнитивни процеси и в същото време, се опитват да моделират последиците от споделен и не-споделен опит на развиващото се дете. Тази работа е била полезна при поддържането на глас в дебата за това дали развитието е повече повлияно от "природата" или възпитанието ... обаче ... това ... може вече да не е валидно.

Фокс и Рътър, 2010

Помислете как гените и околната среда си взаимодействат. Коментирайте върху дебата природа / възпитание във връзка с вашите разкритията.

Възраст, етапи и траектории 

A boy sits before a
         tray of food items and turns to the camera

Концепции за развитие в миналото са се облагодетелствали с линейни прогресии, които прекалено опростяват и са склонни да хомогенизират развитието ... За разлика от тези линейни модели, ние предполагаме,

че човека се развива по мрежа от множество нишки и че различните хора се развиват по различни пътища или платна.

Айюб и Фишер, 2006

Разгледайте различните модели на прогресия на развитието..

Невроконструктивизъм
A girl looks at a card

Невроконструктивизмът категорично подчертава взаимовръзката между развитието на мозъка и познавателно развитие. Виждаме развитието на конструктивизма като прогресивно увеличение на сложността на представителства в резултат на което могат да се развият нови компетенции на базата на по-рани по елементарни и такива. Това увеличение в представителна сложност се осъществява в мозъка чрез прогресивно разработване на корови структури.
                            
Марешал и сие, 2007

Помислете за невроконструктивизма и последиците за нашето разбиране на хората с увреждания.

Функционални и развиващи подходи

 Според Дукан ... привържениците гледната точка на уврежданията "Предполагат, че проблемът с комуникацията е в клиента и че той може да бъде отстранен чрез предоставяне на клиента липсващите знания или умения за обработка". По този начин, следвайки модела базиран на уврежданията, речта на децата се оценява според стандартизирани инструменти за оценка. Според социалния модел, "плановете за терапия са центрирани около избрани житейски цели и това, което трябва да се направи, за да ги постигнем".
  МакЛеод и Бейл, 2004

Помислете колко развиващи и функционални оценки в определена област ще допринесат за една цялостна програма за деца с комплексни обучителни трудности.

Принципът  уместността на възрастта
Принципът на уместността на възрастта обикновено се възприема, като дейности и подходи, съизмерими с хронологичната възраст на индивида. Рокля, обзавеждане, избор на обект, и стила на взаимодействия, всичко това би трябвало да бъде подходящо за възрастта, според много политики. Въпреки това, когато този принцип се прилага към хора с дълбоки умствени и множествени увреждания ... Аз твърдя, че ... принципа допринася за практики, които излагат на компромис здравето на индивидите, тяхното благосъстояние, качеството на живот, както и техните човешки права.

 Фостър, 2010

Помислете за ключовите аргументи за и против целесъобразността на възрастта по отношение на децата с комплексни и тежки обучителни трудности и увреждания.

РИСК И УСТОЙЧИВОСТ

A mother and baby hold
         hands
                         

Друга област на несъгласие се отнася до въпроса за значението на най-ранните години от живота и дали това, което се случва по време на този период оказва влияние през целия живот.


Дейвид и сие, 2003 г.


Помислете за риска, влиянието на злополучие и устойчивост при развиващото се детето.

Научете повече (1)
Open book

Ayoub, C.C. and Fischer, K.W. (2006) Developmental pathways and intersections among domains of development. In: K. McCartney and D. Phillips (eds) Handbook of Early Child Development. Oxford: Blackwell.

David, T., Goouch, K., Powell, S. and Abbott, L. (2003) Birth to Three Matters: A review of the literature. Annesley: Department for Education and Skills.

Elsabbagh, M. and Johnson, M.H. (2009) Getting answers from babies about autism, Trends in Cognitive Sciences, 14 (2), 81-87.

Fox, N.A. and Rutter, M. (2010) Introduction to the special section on the effects of early experience on Development, Child Development, 81 (1), 23-27.

Forster, S. (2010) Opinions & Perspectives: Age-appropriateness: enabler or barrier? Journal of Intellectual and Developmental Disability,
June 2010; 35 (2), 129-131.

Научете повече (2)
Open book

Mareschal, D., Johnson, M.H., Sirois, S., Spratling, M.W., Thomas, M.S.C. and Westermann, G. (2007) Neuroconstructivism: How the brain constructs cognition (vol. 1). Oxford: Oxford University Press.

McLeod, S. and Bleile, K. (2004) The ICF: a framework for setting goals for children with speech impairment, Child Language Teaching and Therapy, 20 (3), 199-219.

Perry, B.D. (2002) Childhood experience and the expression of genetic potential: what childhood neglect tells us about nature and nurture, Brain and Mind, 3, 79-100.

Westermann, G., Thomas, M.S.C. and Karmiloff-Smith, A. (2010) Neuroconstructivism.
In: U. Goswami (ed.) The Handbook of Cognitive Development (2nd edn). Oxford: Blackwell.

Wilczenski, F.L., Bontrager, T. and Ferraro, B. (2002) Measuring functional independence of students with severe disabilities: issues and methods, Assessment for Effective Intervention, 28 (1), 31-38.