Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Развитие на сетивата
Assessing
         a boy's visual tracking and discrimination

Развитието на възприемането е свързано с начина, по който децата развиват способността си да осмислят какво виждат, чуват, помирисват, вкусват и чувстват в околния свят.

Зрително развитие
A girl looks at her
         reflection in a mirror

Значителна част от нашия мозък е посветена на зрителната информация (например различни области са свързани с разпознаване на лица и предмети, движение, цвят и т.н.).

Зрението ни дава информация за нашата околна среда от разстояние (за да използваме вкус, допир и мирис трябва да сме по-близо до източника).

Има две отделни мозъчни системи за обработване на зрителната информация - едната дава обратна връзка за това какво представлява предмета, а другата за неговото местоположение.

(Farroni and Menon, 2008)

Развитие на зрението

Зрението на новороденото е незряло. От раждането до навършването на три месеца те имат:

 • Недобра способност да фокусират очите си;
 • Ограничена способност за назоваване на отделни цветове;
 • Ограничена зона на видимост.

Различните зрителни области на мозъка стават активни в различни моменти на детското развитие. Това влияе върху виждането на бебето.


Разгледайте важните етапи от зрителното развитие.


Сензорно развитие – зрение

(Farroni and Menon, 2008)

Зрителни увреждания
A boy with his teacher
         reading by touch, using the Moon system

Научете за потребностите, свързани с развитието на децата със зрителни увреждания. Проучете ресурсите за ранна детска възраст в уеб сайтовете на Кралския национален институт за незрящи (RNIB) и Early support. Направете си презентация на PowerPoint, за да споделите ключова информация с другите около вас.

Слухово развитие  

Слуховата система има три основни функции: идентифициране и локализиране на предметите, възприемане на музика (например височина на тона), и разбиране на език. Всичко това се случва чрез ефективното обработване на основни звукови характеристики.

Trainor, 2010

Родителите и професионалистите могат да подкрепят слуховото развитие на децата като им предоставят среда, в която липсва силен или продължителен шум и насочена към детето интерактивна реч и музика, особено пеене. Фоновата реч или музика не помага за езиковото развитие.

(Trainor, 2010)

Слухови увреждания

Слуховите увреждания могат лесно да бъдат пропуснати без систематичен скрининг. Дори новородено със значително слухово увреждане може да се стресне от звук, смях и бърборене. С интервенция езиковите резултати могат да бъдат сходни с тези на децата без слухови увреждания (Wilks et al, 2010).

 

За повече информация относно слуховите увреждания и потребностите в развитието на децата със слухови увреждания, прочетете ресурсите в следните уеб сайтове:

 

Early Support's: Информация относно глухотата за родители

 

Речеви и
езикови затруднения

Възрастните трябва активно да търсят споделени моменти на внимание с новородените. Продължителността на зрителния контакт се определя от детето или новороденото и зависи от възрастта на новороденото, започвайки от само няколко секунди.

Trainor, 2010

Децата с речеви и езикови затруднения се нуждаят от тиха среда, когато слушат реч. Споделеното внимание и зрителният контакт са важни за овладяването на речта.

Трудности при обработката на сензорната информация

Някои деца могат да имат увреждания на едно или повече от сетивата си, а други могат да имат трудности в обработването на сензорната информация.

 

Разгледайте тези уеб сайтове:

 

 

Направете си информационен лист въз основа на прочетеното.

Научете повече