Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Правото на децата да играят

A boy with walking
         support laughs in a playground

Всички деца имат право да играят. Конвенцията на ООН за правата на детето (член 31) гласи: "страните признават правото на детето на отдих и почивка, на участие в игри и дейности за отмора, подходящи за възрастта на детето и на свободно участие в културния живот и изкуствата. "

Характеристики на играта

Трудно е да се дефинира играта, но включва следните характеристики:

Независимо от материалите, дейностите или контекста;


 • Вътрешно мотивирана;
 • Доброволна;
 • Фокусът е върху процеса вместо върху крайния продукт;
 • Гъвкава и спонтанна;
 • Освободена от ограниченията на реалността;
 • Носеща удоволствие.

По време на играта, детето контролира и е активно въвлечено в играта.

 

(Лукет и сие, 2007)

                             

Всички деца играят
A boy in a playground with walking support smiling
         at airborne bubbles

Един от най-депресиращите изказвания стигнали до ушите ми, е твърдението, че едно дете е твърде увредено за да играе. Тук акцентът е върху неспособността на детето да манипулира с играчки, когато е само или в компанията на други деца. Въпреки това тази неспособност е същата и за бебета и дори не можем да си мечтаем да кажем, че те не могат да играят. Всъщност възрастни правят сериозни усилия, за да накарат бебета да играят и тяхната награда първоначално е проста - усмивката на бебето.


МакКокни, 2006

Разбиране на играта

... цялостно разбиране на играта трябва да включва подробна информация за това как играта обикновено се развива при малки деца, и в крайна сметка води до тези по-напредналите нива на игра ...
Въпреки настоящият акцент върху насърчаването на систематично, основан на доказателства използване-на-игра ... усилията остават проблематични поради продължаващото използване на глобални описания на играта, разсеяност, за да идентифицира напредъка в развитието и смущаваща намеса в играта сама по себе си с използването на играта като дейност базирана с други домейни.

                          Лифтер  и сие, 2011

...най-ефективните интервенции в поведението са били тези, които са построени върху детските съществуващите способности или са разчитали на мотивиращото естеството на самите дейности, а не на външни награди.
                         
                          Лукет и сие, 2007

The Social Play Record
A boy plays with a toy digger

The Social Play Record offers systematic assessment and targeted intervention for children who experience difficulty with social interaction. It supports development and social inclusion by enhancing the understanding, knowledge and skills of families, children, practitioners and peers. The SPR is a flexible tool. It spans development from early infancy to adolescence, providing an ongoing record of social play. It can be introduced at any age or stage within this developmental range. It is applicable for children of all abilities in any educational or social setting.

White, 2006

For a list of play assessments read Lifter et al (2011).

Оценка на игрите

Лифтер и Блум (1989; Лифтер, 2000) оценката на играта се фокусира върху когнитивните аспекти на играта и определя усвоени , появили се и не научени умения. Оценката се базира на периодична 30-минутна видео игра и поредица от категории на развитието.

                       

Анализът има точни критерии, но в общи линии включва:

• Определяне на честотата на различни дейности за игра;

• Разпределяне на дейностите в категориите на играта, която дава честотата и разнообразието на дейности в рамките на категорията

• Усвоени категории: разумна честота и различни примери.

• Категории, свързани с следващия етап на развитие, който се появява: настъпят рядко.

• Категории още не научени: не са представени в играта.

Преглед на литературата

A girl in a playground laughing with a ball and
         a telephone
                       

Анализирайте литературата за игра и деца с комплексни нужди, включително подходи като интензивно взаимодействие, интегрирани игрови групи, времеви модел и т.н.

Напишете есе за принципите на играта, основни подходи и резултати от играта във вашето училище.

Научете повече (1)
opened book

Barton, E.E. (2010) Development of a taxonomy of pretend play for children with disabilities, Infants and Young Children, 23 (4), 247–261.

 

Lifter, K. (2000) Linking assessment to intervention for children with developmental disabilities or at-risk for developmental delay: The developmental play assessment (DPA) instrument. In: K. Gitlin-Weiner, A. Sandgrund and C. Schafer (eds) Play Diagnosis and Assessment (2nd edn). New York: John Wiley.

 

Lifter, K. and Bloom, L. (1989) Object play and the emergence of language, Infant Behavior and Development, 12, 395-423.

Научете повече (2)
opened book

Lifter, K., Foster-Sanda, S., Arzamarski, C., Briesch, J. and McClure, E. (2011) Overview of play: its uses and importance in early intervention/early childhood special education, Infants & Young Children, 24 (3), 225–245.

 

Luckett, T., Bundy, A. and Roberts, J. (2007) Do behavioural approaches teach children with autism to play or are they pretending?, Autism, 11 (4), 365-388.

 

McConkey, R. (2006) Realising the potential of play for ALL children, PMLD-Link, 18 (3), 8-10.

 

Santer, J., Griffiths, C. and Goodall, D. (2007) Free Play in Early Childhood: A literature review. National Children's Bureau.

 

White, C. (2006) The Social Play Record. London: Jessica Kingsley.