Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Мозъчна пластичност(1)

По-голямата част от растежа и развитието на мозъка се извършва след раждането, особено в по-високите дялове на мозъка, участващи в регулирането на емоциите, езика, и абстрактната мисъл ...
Развитието на мозъка или ученето всъщност е процес на създаване, укрепване и прекъсване на връзки между невроните [нервните клетки]; тези връзки са наричат синапси. Синапсите организират мозъка чрез формиране на пътища, които свързват отделните части на мозъка, уреждащ всичко, което правим от дишането до спането, мисленето и изпитването на чувства.
Портал за информация относно благосъстоянието на децата, 2009

Споделено твърдение е... , че развиващия се мозък е пластичен. Това означава, че по време на развитието мозъка е способен да реорганизира модели и системи за връзки по начини, който зрелия мозък не може.

Стилес, 2000

Изследователите използват термина пластичност, за да опишат способността на мозъка да се променя в отговор на повтаряща се стимулация ... пластичността на мозъка е това, което ни позволява да продължаваме да учим и в зряла възраст и през целия ни живот.
Портал за информация относно благосъстоянието на децата, 2009

Мозъчна пластичност (2)

Пластичността на развиващия се мозък в детството се смята, за причина за някои от установените преди това "чувствителни периоди" за обучение. Например, до седем годишна възраст, слуховата зона в мозъка има "максимална пластичност". Това означава, че има горна възрастова граница за монтиране на кохлеарни импланти за ранна глухота. В случая на деца, които са претърпели мозъчно увреждане, способността на мозъка да се възстанови сам е по-голяма, отколкото при възрастни. Възстановяване след мозъчна травма е доказана особено при функциите свързани със зрение, слух, движение, и език (Rapoport и Gogtay, 2008).(Rapoport and Gogtay, 2008).

Изследователите смятат, че има сензитивни периоди за развитие на определени способности. Те се отнасят за прозорци от време в процеса на развитието, когато някои части на мозъка могат да бъдат най-податливи на конкретен опит ... Но ние знаем, че ако определени синапси и невронни пътища не са многократно активирани, те могат да излязат от употреба.
Портал за информация относно благосъстоянието на децата, 2009

В момента, нашите познания върху сензитивните периоди на човешкото развитие са доста ограничени и се свеждат до основно до функцията на възприятието.
Howard-Jones, 2010

Невроконструктивизмът (1)
An illustration of the regions of the human brain

Невроконструктивизмът е нова рамка за разбиране и обяснение на когнитивното развитие ...следва понятието "конструктивиъм" на Пиаже за проактивни взаимодействия между индивида и околната среда.

Уестерман и др, 2010


Невроконструктивизмът набляга върху развитието като процес, вместо "статични снимки на поведението на различна възраст.

 

Интегрира генетичното развитие на мозъка при всичките му различни нива (напр. клетката, нервни структури, мозъка, тялото) със своята непосредствена среда (напр. съседни клетки на ниво клетка) и поведението на тези нива. В него се предлага интерактивна и постоянно трансформираща се връзка между тях.


(Westermann et al, 2010).

Невроконструктивизмът (2)
Male anatomy
                  of the human brain in x-ray side on view

Тези взаимодействия ограничават развитието на децата по различни начини и определят пътища за развитие за нормално развиващи се и отклоняващи се от нормалното развитие деца.

 

Невроконструктивизмът представя увреждането като резултат от  цялостна адаптация към нетипични ограничения по време на развитието (Westermann et al, 2010).

Научете повече
opened book

Child Welfare Information Gateway (2009) Understanding the effects of maltreatment on brain development, Washington, DC: US Department of Health and Human Services [accessed: 12.1.12].

 

Howard-Jones, P. (2010) Introducing Neuroeducational Research: Neuroscience, education and the brain from contexts to practice, London: Routledge.

 

Rapoport, J.L. and Gogtay, J. (2008) Brain neuroplasticity in healthy, hyperactive and

psychotic children: insights from neuroimaging, Neuropsychopharmacology, 33, 181-197.

 

Stiles, J. (2000) Neural plasticity and cognitive development, Developmental Neuropsychology, 18 (2), 237-272.

 

Westermann, G., Thomas, M.S.C. and Karmiloff-Smith, A. (2010) Neuroconstructivism , in: Goswami, U. (ed.) The Handbook of Cognitive Development (2nd edition), Oxford: Blackwell.