Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво представлява вторично увреждане?

Основни увреждания са характеристики или поведение, които отразяват различията в мозъчната структура и функция, като умствено изоставане, дефицит на вниманието и дисфункция на сензорната интеграция. Вторични увреждания са увреждания,с които индивидът не е роден. Тези увреждания и поведение се развиват с течение на времето поради лоша съвместимост между човека и околната среда.

NOFAS-UK/Mencap, 2010

Вторично състояние е допълнително състояние, което предполага наличието на първично състояние. Той се отличава от други здравни състояния, по времето от придобиване на първичното състояние до появата на вторичното състояние. Примерите включват язви от напрежение, инфекции на пикочните пътища и депресия. Вторичните състояния могат да намалят функционирането, да влошат качеството на живот, да увеличат разходите за здравеопазване и да доведат до преждевременна смърт. Много такива състояния са предотвратими и могат да бъдат предположени от първичното здравно състояние.

                          СЗО, 2011

Лечение и превенция

Въпреки че рядко е възможно да се лекува основната причина за обучителните трудности на едно дете, често е възможно да се предотврати или поне да се минимизира въздействието на вторични увреждания, като епилепсия, сензорно увреждане, поведенчески или комуникационни трудности и винаги е възможно да се гарантира, че родители и обгрижващите са информирани за подходящата подкрепа.

                          Уайтънинг, 2001

Предотвратяване на вторични състояния, свързани със съществуващи увреждания е важен приоритет ... Навременното сезиране може да улесни достъпа и намали развитието на вторични условия.
                         
Световната Здрава Организация, 2011

Церебрална парализа и вторични увреждания

За младите хора с церебрална парализа, липсата на движение води до мускулна слабост, скованост, контрактури, остеопороза, потенциални промени в моторни пътища (предотвратими!) ...

Ние трябва да предвиждаме и избягваме вторични увреждания, а не да ги лекуваме след като са се появили ... Това изисква промяна на парадигмата, произтичаща от подхода на рехабилитация на приемане и компенсация за нараняванията до стратегии, които насърчават възстановяване и подновяване на функцията ....

                          Дамяно, 2008

Психично здраве и аутизъм

Проблемите с психичното здраве при млади хора с комплексни увреждания и аутизъм често се бъркат с предизвикателството при тълкуването на поведение, което се асоциира със "състояние", отколкото проява на психичен проблем ... Идентифициране на потенциални проблеми с психическото здраве беше подчертано като голямо предизвикателство, когато се работи с тези млади хора ... докато интервенции и стратегиите бяха идентифицирани от учители и други специалисти, те често са били реакционни и не винаги информирани от разбирането на комплексните нужди.

                          Фьргюсън и сие,  2008

Какви видове вторични увреждания съществуват?
A young boy with his female teacher smiles at the
                  camera

Внимателното определение на вторични увреждания носи реален шанс да се направи положителна разлика, тъй като правилното управление може да облекчи симптомите ... вторичните увреждания могат да бъдат значителни и да включват епилепсии, гастро-езофагеален рефлукс, запек, постурални деформациите, спастичност, дистония, двигателни нарушения, болка , проблеми с пикочния мехур, инфекции, остеопороза, която води до фрактури, капене на слюнка, поведенчески нарушения и нарушения на съня, сензорни нарушения, растеж и ендокринни заболявания.


Хоридж, 2010


Вторични увреждания във вашето училище

Прегледайте основната литература за въздействието на вторичните увреждания, свързани с децата в училище. Прегледайте системите на място във вашето училище за справяне с вторични увреждания и за повишаване информираността на персонала.

Научете повече(1)

Blackburn, C., Carpenter, B. and Egerton, J. (2012) Educating Children and Young People with FASD. London: Routledge.

 

 

Emerson, E. (2007) Challenging behaviour and psychiatric disorder in intellectual disability: common causal factors, Current Opinion in Psychiatry, 20 (5), 450-455.

 

Научете повече(2)
opened book