Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е бихейвиоризъм?

Бихейвиоризмът е теория на животнинското и човешкото познание, която се фокусира върху поведението на учащия и промяната в поведението, което се случва при обучението. Ученето в контекста на бихейвиоризма може да бъде определено като придобиване на ново поведение или за промяна на поведението, в резултат на преподаване, обучение или уроци.

Wollard, 2010

Бихевиоризмът е ... подкрепен от принципите на стимул-реакция и всяко поведение се обяснява без да е необходимо да се помисли за вътрешни психични състояния или съзнание. Въпреки това, тези вътрешни състояния като убеждения, мотивация и удовлетвореност могат да бъдат представени от моделите на поведение.

Wollard, 2010

Промяна на поведението
Positive
         behaviour in the classroom: Two students and two teachers

Поведението ... се променя чрез положителна подкрепа на подходящото поведение, като не се обръща внимание на неподходящо поведение.

Woollard, 2010

Модерен бихейвиоризъм
two teachers escort a young girl back to her chair

Модерният бихейвиоризъм твърди, че: в основата на всяко поведение стои отношението стимул-реакция;

 От раждането на човек мотивацията и поведението му се влияе от околната среда, опит и действията на други хора; 

За човешкото поведение се съди  върху основата на поведението и научаването при животни в експериментални условия; Интервенциите трябва да се основават на обективни наблюдения;

 Новото поведение се генерира чрез класическо или оперативно кондициониране или моделиране; 

Старото  поведение се променя чрез награди и наказания; 

Пасивното поведение отразява вътрешни състояния и някои награди са вътрешни.

(Wollard, 2010)

Бихейвиористи

Бихейвиористите и техните ключови идеи:

 

Иван Павлов (1849-1936)

 • Класическо кондинциониране

Едуард Торндайк (1874-1949)

 • Право на действие (поведение положително възнаградено укрепва отговора-реакция)

Джон Уатсън (1878-1954)

 • Теория "Стимул- Отговор/реакция) ; измислен 'Бихейвиоризъм'

Бурхус Фредерик Скинър (1904-1990)

 • Оперативно кондициониране

Алберт Бандура (роден 1925)

 • Теория за социално учене
 • Учене чрез наблюдение

(Pound, 2008)

Бихейвиоризъм: приносът на Джон Уотсън
a female teacher
         and a young autistic boy play with a red container filled with white flour

Джон Уотсън насърчава бихейвиоризъма в своята най-радикалната форма, в която ролята на ума, както обект на изследването е отказан и цялото поведение е обяснено като отговор на вериги от стимули(от околната среда).

Алберт Бандура
Disabled
         boy cooking with carer.

"Реципрочният детерминизъм" на Бандура се включва в радикален бихейвиорситки подход - който се фокусира върху стимул-реакция, измеримо поведение чрез насърчаване - убеждението, че:

 • Човешкото поведение влияе на околната среда (например вътрешна мотивация, Аз- ефикасност, внимание, памет);
 • Човешкото поведение се влияе от поведението на околните (например наличие на ролеви модели;  избирателно наблюдение и подражание)

(Tilstone and Layton, 2004; Wollard, 2010; също и Bee and Boyd, 2010)

Оперентно конденциониране: въздействието на Скинър
Positive behaviour in the classroom: Two students and two teachers

Оперентното  конденциониране е процес на "оформянето" на реакции/ отговори към целево поведение с последователно възнаграждение на постигането на подцели, които водят до желаното целево поведение.

Скинър демонстрира как поведението може да бъде подсилено чрез награда (положително налагане) или чрез краят на нещо неприятно (отрицателно налагане).

 

(Tilstone and Layton, 2004)

Бихейвиоризъм: Ловаас и аутизъма

Ивар Ловаас  (1927-2010) използва поведенческия подход при работа с деца с аутизъм в момент, когато обществото ги смята за неподатливи на обучение.

 

Въпреки това, неговите методи са противоречиви и биха се считали за злоупотреба днес. твърденията, че  47% от децата се възстановяват чрез използването на тези методи не са потвърдени. (Копланд, 2010).

Независимо от това, в този контекст, Копланд пише:

Поведенческите подходи са били използвани успешно с десетки хиляди деца с аутизъм ... за да се елиминира нежеланото поведение (самонараняване, например), както и за насърчаване на желаното поведение, включително комуникация, адаптивни умения, и най-малко външните форми на социално поведение (http://www.lovaas.com/).

Copeland, 2010

Подходи и стратегии основани на теорията

Образованието е създало редица стратегии и подходи от бихейвиоризъма. Те включват:

 • Систематични подходи;
 • Важността на наблюдението;
 • Анализ на задачите;
 • Точно водене на отчетност и анализ;
 • Структурирана оценка;
 • АБС Анализ- предшестваща причина-поведение-последствие;
 • Техники в развиването на нови умения (напр. подтик, оформяне, моделиране, верижна реакция); и
 • Награди .

(Tilstone and Layton, 2004)

Обобщете използваните подходи във вашата класната стая, които са част от традицията на бихейвиоризма.

 

Изберете  примери и опишете как интервенцията се реализира въз основа на принципите на "систематични подходи", описани тук.

Етика

Нашата научна сила надбяга нашата духовна енергия. Ние имаме управляеми ракети и заблудени хора.

 

King (Jr), 1963
Научете повече
opened book

Bee, H. and Boyd, D. (2010) The Developing Child (12th edition), New York: Allyn & Bacon.

 

 

Tilstone, C. and Layton, L. (2004) Child Development and Teaching Pupils with Special Educational Needs, London: Routledge.

 

Woollard, J. (2010) Psychology in the Classroom: Behaviourism, London: David Fulton.