Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Моторно развитие  

Движението има централно място в способността на детето да изследва средата си – първо чрез зрението и след това физически.

 

Всички деца следват една и съща последователност в развитието на движенията, прогресирайки от пренатални рефлекси до самостоятелно целенасочено движение. И все пак тази последователност възниква в различни темпове при различните деца, в зависимост от техните гени и околна среда.

За да видите последователността на моторното развитие и "червените светлини" за различните възрасти, разгледайте следните ресурси:

Примитивни рефлекси
The neonatal stage of
         a new life

Със съзряването на централната нервна система рефлексите се потискат, за да може новороденото да извършва целенасочени движения.

Например...Рефлексът на Моро има общо с контрола на главата и равновесието при седене. С отслабването и изчезването на този рефлекси към 6-тия месец новороденото придобива нарастваща стабилност в седнало положение.

Gerber et al, 2010

Движение (1)
A teenage girl dances to music

Gallahue и Ozman предлагат три етапа на научаване на моторни умения:

 1. Ранно експериментиране: модел на появяващо се движение.
 2. Начален: усъвършенстване на движението; може да липсва сила, подвижност, равновесие, скорост и/или координация.
 3. Съзряване: действията в рамките на даден модел на движение са интегрирани; движението е ефективно подготвено, проведено и възстановено.

(1995, in Evangelou, 2009)

Движение (2)

При развиващото се дете се прилагат същите принципи на моторно развитие, както при плода в утробата:

 

1. Структурите, които са най-близо до главата са по-развити от тези, които са по-отдалечени.

 

Когато започва да ходи, детето получава физически контрол в следната последователност:

 • Глава;
 • Рамена (това позволява на новороденото да повдига главата си);
 • Торс и бедра (това позволява на новороденото да сяда);
 • Колена, глезени и стъпала (това позволява на новороденото да пълзи, след това да се изправи и най-накрая да ходи).

2. Структурите най-близо до тялото са допълнително развити, за разлика от по-отдалечените.

 

В развитието на финната моторика детето първо придобива контрол над:

 • своите рамена;
 • своите ръце; 
 • и най-накрая над своите пръсти.
Фини моторни умения (1)

Фините моторни умения  позволяват на детето да използва ръцете и пръстите си, за да взаимодейства със средата. Това му помага да решава задачи за самопомощ, да играе и да извършва други  неща.(Gerber et al, 2010).

 

С порастването на детето неврологичното развитие позволява по-добро разграничаване и усъвършенстване на движението. Новороденото ще използва цялата си ръка, за да вдига предмети. Едно по-развито дете ще започне да разпознава значението на разстоянията и ще използва отделни стави на ръката си (например

лакът или китка), за да достига предмети на различни разстояния (Evangelou et al, 2009).

Общоприето е, че тази част на мозъка, която контролира координацията на ръката и пръстите:

 • не е напълно развита,  докато детето не стане поне на пет години;
 • при момчетата се развива по-бавно отколкото при момичетата.

Затова прекалено ранното наблягане на ръкописа може да бъде безполезно. Даването на свобода на малките деца да бъдат активни и да учат чрез изследване на средата ще им помогне да подобрят моторните си умения.

Фини моторни умения (2)

Моторните умения не са съществени само за ученето на децата, но липсата на способности в тази област може да има отрицателен ефект върху социалното и емоционалното благополучие.

 

Децата със слаби двигателни умения и компетенции имат склонност да бъдат по-малко активни. Те играят по-малко на игралната площадка, спортуват по-малко и прекарват по-малко време във взаимодействие с връстниците.

Разнообразните игри, танци и гимнастика могат да дадат възможност на децата да постигнат:

 • Фундаментални двигателни модели;
 • Творческо функционално движение;
 • Физическо развитие и растеж.

(Evangelou et al, 2009)

Фини моторни умения (3)
A young boy uses a walking frame to move across
         a playground

За да научите повече за целите на физическото възпитание, прочетете документ "Цели на движението" (виж

Evangelou, M., Sylva, K., Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature Review.www.narhu.org

).

 

Помислете си за момче и момиче, които познавате и са на възраст между четири и шест години. Запишете какви груби и фини моторни умения са придобили .

Прочетете за всички важни етапи на физическото и моторното развитие:

 

Етапи на развитието (Kirby, 2012).

 

Сравнете прочетеното с вашите записки, които направихте за двете деца, които познавате и са на възраст между четири и шест години.

Научете повече (1)
opened book

Evangelou, M., Sylva, K. and Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature Review. Annesley: DCSF Publications (accessed 12.1.12).

 

Gerber, R.J., Wilks, T. and Erdie-Lalena, C. (2010) Developmental milestones: motor development, Paediatric Review, 31, 267-277.


If you wish to read around the subject the following book by Lindon is illuminating:


Lindon, J. (2005) Understanding Child Development: Linking theory and practice. London: Hodder Headline.