Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Определете тези, които се нуждаят от бърза интервенция
Jade, a teenage girl who suffers from <abbr title=

Нов подход към специални образователни потребности и увреждания, публикуван през март 2011 подчертава значението на ефективното определяне на СОП и увреждания, което дава възможност на децата да процъфтяват, да са готови за училище и да имат добър напредък в тяхното образование и вече като възрастни да живеят самостоятелно и да имат положителен принос към обществото..

                          Ален, 2011

Ранна интервенция от всички услуги, на които семейства разчитат е от съществено значение, но ефективността на тази подкрепа се обезличава, ако те не отразяват уникалните обстоятелства всяко семейство.

                          МОН, 2011

Първи стъпки: сигурен старт


Едно дете под четири години е с увреждане или специални нужди, ако тя или той: (изпитва значителни закъснения в развитието, в една или повече области на когнитивното, физическото развитие, развитие на комуникация, социално или емоционално развитие и адаптивно развитие или (II) е в състояние, което има висока вероятност като резултат да доведе до забавяне на развитието.

                          Пини, 2007

Един от ключовите въпроси за всички програми за ранна интервенция е идентифициране и насочване на тези поведения, умения и способности, които имат най-голямо влияние върху ускоряване на по-нататъшното развитие (например комуникационни умения, решаване на проблеми и помощ при търсенето) на независимост и благополучие. Доколкото ни е известно малко внимание е отделено на определянето на тези ключови или основни аспекти на поведението в контекста на намаляване на бъдещата нужда от социални грижи.
                         Емерсън и сие, 2011

Индикатори за ранна интервенция

Стресът е състояние, при което едно лице преживявания предизвикателства към физическо или емоционално благополучие, което затруднява неговия техния капацитет за справяне. Докато известен опит с управляем стрес е важен за здравословното развитие, продължителния, непрекъснат, завлядяващ стрес може да има токсичен ефект. Този тип токсичен стрес често се свързва с насилие детство и пренебрегване. В ранните години от живота, когато мозъкът се развива бързо, мозъкът е особено чувствителен към влиянието на околната среда. Токсичен стрес в рания етап на живота може да причини упорита хипер-чувствителност към стресови фактори и сенсибилизация на невронни вериги и други невротрансмитери системи, които преработват информацията за заплаха

                          Гунар и сие, 2009

В търсене на проблемите на развитието

Общността е необходимо да гарантира, че всяко недоносено дете се подкрепя във важните предучилищни години и в началото на училищния живот. Внимателна оценка на развитието и ранна интервенция за развиващите се увреждания от лекар, който е наясно с потенциалните последствия при недоносени деца са от решаващо значение за оптимално развитие на отделното дете..

                          Марлоу, 2004

Както и опасността от фетален алкохолен синдром , която е водеща известна причина за интелектуалните увреждания в западния свят, пренаталното излагане на алкохол е свързано с изоставане в развитието и поведенчески проблеми. Психо-социалният стрес по време на бременност е свързан с повишен риск за дефицит на вниманието и хиперактивност, шизофрения и социални аномалии..

                          Ален, 2001

Ранна интервенция и трудно поведение
A distressed boys holds
                  a male teacher's hand

Бейли и сие (2005) в национален проследяване на над 2500 семейства, които са участвали в програми за ранна интервенция за деца с увреждания разкрива, че родителите са много положителни за да помогнат на детето си да се научи и грижи за лична си хигиена и потребности, но над една трета от семействата "често им е трудно да разберат какво да направят относно поведението на детето" им. Това е един от аспектите на програмата за ранна намеса, която се нуждае от по-нататъшно развитие.

                          МакКонки 2010

Научете повече(1)
opened book

Allen, G. (2011) Early Intervention: The next steps. London: Cabinet Office (accessed 12.1.12).

 

Department for Education (2011) Support and Aspiration: A new approach to special educational needs and disability. Norwich: The Stationery Office (accessed 12.1.12).


 

Научете повече (2)

 

 

 

Научете повече (3)
opened book

You might also wish to read around the subject. If you do, the following three resources should prove useful.

 

Munro, E. (2011) The Munro Review of Child Protection: A child-centred system. London: Department for Education (accessed: 12.1.12).

 

Odom, S.L. and Wolery, M. (2003) A unified theory of practice in early intervention/early childhood special education: evidence-based practices, Journal of Special Education, 37, 164-173.