Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Зигмунд Фройд (1856-1939)
girl at desk with teacher

Интересът на Зигмунд Фройд е фокусиран върху неосъзнатото. Неговите идеи не са емпирично проверими, но са изключително влиятелни:

  • Неосъзнатото: умствена дейност, недостъпна за Аза.
  • "ИД": първичната енергия; мотивира се от удоволствието - импулси, емоции, желания; присъства от раждането.
  • Либидо: "несъзнателен подтик [предоставящ] енергията и мотивацията за всякакво развитие"; предимно сексуално; съществува от раждането.
  • Его: свързва То и импулсите на либидото в социално приемливи модели; поддържа равновесие между Ида и Суперегото; появява се на възраст 2-5 години.
  • СуперЕго: интернализирано ограничаване от страна на родителя (родител от същия пол).

(Виж: Тилстън и Лейтън, 2004)

Психосексуални стадии и задачи на развитието

[Фройд] смята, че начинът на удовлетворяване на подтиците по време на всеки един от тези стадии определя естеството на личността и характера на възрастния.

Levine and Munsch, 2011

0-1 години Орален етап (уста, устни, език); задача - отбиване

 

1-3 години Анален етап (анус); задача – приучване към тоалетна

 

3-5 години Фалически етап (гениталии); задача – идентифициране с родителя от същия пол (Едипов комплекс)

 

5-12 години Латентен етап (липса на активност); задача – механизми за защита на Аз-а 

 

12+ години Генитален етап (гениталии); работа в посока зряла сексуална интимност  

 

(Адаптирано от Бий и Бойд, 2010)

Фройд и предизвикателното поведение 

Трябва да обръщаме особено внимание на фройдисткото виждане, че справянето с предизвикателното поведение ... е инструментално по отношение на определянето на личността на възрастния ... дадено предизвикателно поведение може да бъде реализирането на импулсите на Ида ... предизвикателното поведение може да бъде разбрано като отговор, който [вероятно] има значение за човека, който го проявява  ...

Тилстън и Лейтън, 2004

Ерик Ериксън (1902-1994)
girl at desk with teacher

Ерик Ериксън се интересува от осъзнатото и развитието на идентичността в контекста на околната среда и културата. Той предлага осем психо-социални етапи на развитие в житейския път, пет от които са базирани в детството.

 

Всеки етап се асоциира с криза на развитието и "задачи на развитието" или умения, даващи възможност за оптимално детско развитие. Важните фактори в задачите на всеки етап включват:

  • Взаимодействието на детето с възрастните и реакциите му.
  • Ниво на успех на детето в постигането на по-ранни задачи.

(Вж.Тилстън и Лейтън, 2004; Бий и Бойд, 2010)

Психологически етапи и задачи на развитието при Ериксън

girl at desk with teacher

An outline of the first five of eight psychosocial stages/conflicts/tasks is below. For a fuller overview refer to Tilstone and Layton (2004) and Bee (2010).

 

0-1 година -доверие срещу недоверие

Задача: развиват доверие към настойника и в собствената си способност.

 

2-3 години- автономия срещу срам

Задача: да се развиват физически умения, водещи до свободен избор; пълно обучение за ходене до тоалетна

 

4-5 години- инициатива срещу вина

Задача: организиране на целенасочени дейности; да станат по-настоятелни

6-12- години трудолюбие срещу малоценност

Задача: асимилира културни умения и норми

 

13-20- години идентичност срещу роля объркване

Адаптиране на пубертета и постигане на сексуална идентичност; приема нови стойности; прави професионален избор.

 

(Адаптирано от Bee и Boyd 2010 г.)

Джон Боулби и теорията на привързаността (1)

Теорията на привързаността е първоначално предложена от Джон Боулби (1907-1990) през 50-те години. Той написал:

 

Склонността да се изграждат силни емоционални връзки с конкретни физически лица е основен компонент на човешката природа.

Баулби, 1988

Теорията на привързаността изучава как  се привързваме към хора в ранните етапи на своето развитие и неговото въздействие върху начина, по който възприемаме себе си и развиваме отношения през целия ни живот.

Голдинг, 2008

Джон Боулби и теорията на привързаността (2)

Привързаност и взаимоотношения ... помагат ни да поддържаме нашето емоционално благосъстояние.


Изследователски Проект CLDD , 2010


Идеите на Боулби са по-нататък развити

от Мари Ейнсуърт, Мери Майн и Ким Голдинг.

Привързаност

Ериксън и Фройд вярвали, че връзката между детето и че връзката на детето с основния обгрижващ ще засегне последващите взаимоотношения през целия живот (Би и Бойд 2010 г.).


Изследвания [в областта на привързаността] осигуряват доста добра подкрепа на основната психоаналитичната хипотеза, че качеството на ранните отношения на детето се отразява върху по-късното развитие.


Би и Бойд 2010 г.

За да прочетете повече относно привързаността прочетете тук.

 

 

В контекста на първите два психо-социални етапи на Ериксън, изследвайте как като педагог можете да подкрепите децата, с които работите, за да:

Изградите доверие и да се отдалечите от недоверието.

Да изградите автономност и да се отдалечите от съмнението.

Научете повече (1)
opened book

Bee, H. and Boyd, D. (2010) The Developing Child (12th edition). New York: Allyn & Bacon.

 

Levine, L.E. and Munsch, J. (2011) Child Development: An active learning approach. London: Sage.

 

Tilstone, C. and Layton, L. (2004) Child Development and Teaching Pupils with Special Educational Needs. London: Routledge

Научете повече (2)
opened book

Bowlby, J. (1988) A Secure Base. New York: Basic Books.

 

Complex Learning Difficulties and Disabilities Research Project (2011) 'Attachment' (Information sheet).

 

Golding, K. (2008) Nurturing Attachments: Supporting children who are fostered or adopted. London: Jessica Kingsley Publishers.