Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Да дадем най-добрия шанс на всяко дете

Проучванията показват, че ние трябва да се намесим на ранен етап за да се сигурни,че нашите деца ще получат възможно най-добрия старт в живота.

.при раждането си мозъка на бебето е развит на 25 на сто от капацитета си, и после следва много бърз период на развитие, така че до 3-годишна възраст мозъците им са 80 на сто развити.

През този период, липсата на грижи, неправилното родителство и други нежелани реакции може да имат дълбок ефект върху това как децата са емоционално настроени. Това дълбоко ще повлияе на бъдещите им отговори на събития и способността им да бъдат съпричастни с други хора.

Ален, 2011

Значението на превенцията
A parent/teacher embraces her
         child/pupil

A plausible case can be made for the viability and potential effectiveness of primary and secondary prevention of learning disabilities... The vast majority of the options for prevention involve altering the social and environmental context in which children in the UK grow up. Some of these interventions are relevant to all children (eg reducing exposure to child poverty and economic inequality). Some are more specific to children with learning disabilities and the families who support them (eg early intervention for children with developmental delay, short breaks).

Емерсън, 2011

Континиумът на уязвимостта (1)
The continuum
         of vulnerability

.... уврежданията си остават един от най-значимите показатели за по-големи шансове за живот в бедност..

                          Фиелд, 2010

The continuum of vulnerability
 УЯЗВИМОСТ
 Недостатък
 Лишение
Увреждане
(Карпентър, 2010)
Континиумът на уязвимостта(2)

... последните изследвания в Англия са документирали социални отклонения в целия спектър на интелектуални увреждания ......

When controlling for the effects of local authority, neighbourhood deprivation and pertinent child characteristics (age, gender, ethnicity), children aged 7-15 in England growing up in households that are eligible for free school meals are...80% more likely to be identified as having a Special Educational Need (at School Action Plus or above) associated with Profound Multiple Learning Difficulty (PMLD).

                          Емерсън, 2011

Въздействието на намесата (1)

Първоначалните констатации от проучвания показват, че интервенцията на ранните години за деца с увреждания може да доведе до::

 • Засилени социални и комуникативни умения;
 • По-добро включване и участие в масовото училище;
 • Повишената интеграция с разширеното семейство;
 • Подобрено поведение;
 • Засилено когнитивното развитие
                      Мартин и сие, 2009

Въздействието на намесата (2)

Подобренията в резултатите за семействата с деца с увреждания също могат да включват:

 • Положителни възприятия и нагласи, свързани с увреждането на детето и ситуацията на родителите;
 • Подобряване на емоционалното благополучие (включително по-ниски нива на родителския стрес, емоционален стрес, тревожност и депресия), и по-ниска честота на психични проблеми при майката;
 • По-добър достъп до услуги.
                         Мартин и сие, 2009

Ранните години: благоприятна среда

Да обобщим, ролята, която обществата могат да играят в ранното детско развитие е да се подкрепят инициативи, които поставят малките деца в контакт със среди, които имат следните шест характеристики:

 • Проучване се насърчава;
 • Предлага се менторинг в базисните умения;

 • Чества се напредъка в развитието на детето:
 • Развитието на нови умения е направлявано и разширено;
 • Има защита от неподходящо неодобрение, подиграване  или наказание;

 • Езиковата среда е богата и отзивчива.
Рамей и Рамей в Маги, 2005)
Научете повече (1)
opened book

Allen, G. (2011) Early Intervention: The next steps. London: Cabinet Office (accessed: 12.1.12).

 

Carpenter, B. (2010) Disadvantaged, deprived and disabled, Special Children, 193, 42-45.

 

 

Field, F. (2010) The Foundation Years: Preventing poor children becoming poor adults. London: HM Government (accessed 12.1.12).

 

 

Научете повече  (2)

 

Pinney, A. (2007) A Better Start: Children and families with special needs and disabilities in Sure Start Local Programmes. Annesley: DfES Publications (accessed 12.1.12).

Научете повече (3)

If you want to read around the subject take a look at these four titles.

 

Allen, G. (2011) Early Intervention: Smart Investment, Massive Savings. London: HM Government (accessed: 12.1.12).

 

Munro, E. (2011) The Munro Review of Child Protection: A child-centred system. London: Department for Education (accessed 12.1.12).

 

Odom, S.L. and Wolery, M. (2003) A unified theory of practice in early intervention/early childhood special education: evidence-based practices, Journal of Special Education, 37, 164-173.

 

Tickell, C. (2011) The Early Years: Foundations for life, health and learning. London: HM
Government (accessed 12.1.12).