Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Развитие и растеж на детето: външни фактори
A happy confident boy
         with a parent and carer

Външните фактори, оказващи влияние върху детското развитие и растеж могат да бъдат:

 • Семейство (очаквания за любов, подкрепа, стабилност и нагласи към образованието);
 • Култура (различни очаквания и възможности за развитие);
 • Пол;
 • Финанси (пари за храна, образователни ресурси, подходящо жилище);
 • Негативна околна среда (например насилие, хронична тревожност, замърсяване);
 • Здраве и физически активности.
(адаптирано от Bulman and Savoury, 2006)

Развитие след раждането (1)

Мозъкът на бебето ще се развива според очакванията, оформен от гените и околната среда, ако:

 • Бременността на майката и раждането не са били проблематични;
 • Бебето получава подкрепяща, внимателна и чувствителна грижа от родителите/грижещите се за него лица;
 • Родителите/Гледачите отговарят внимателно на взаимодействието, инициирано от детето.

Възпитателните взаимоотношения в ранните години поддържат физическото и умствено здраве и са преимущество през целия жизнен цикъл.

Tremblay et al, 2011

Значение на семейството 

...особено в ранните години  семейството е с най-силно влияние за когнитивното и социално-емоционалното развитие на детето.

Siraj-Blatchford et al, 2011

Възпитателните семейни взаимоотношения са важни за развитието на детето. Те трябва да:

 • са топли;
 • са взаимно отзивчиви;
 • се изграждат и поддържат чрез разговори;
 • признават уникалността и самоопределеността на детето;
 • подпомагат положителното социално мислене и поведение.
(Evangelou et al, 2009)

Влияние на родителите
A father
         with his two children

Родителите могат да насърчават и подпомагат академичния опит чрез:

 • Непосредствените учебни процеси, които предлагат на децата си;
 • Възможностите, които създават за децата си, за да се включат в учебни процеси с другите;
 • Примерът, който демонстрират на  децата си чрез собствения си живот.

...академичното постижение, което се бори с неравностойното положение изисква усилия и решителност от самите деца и от хората около тях. Имайки обкръжение от хора, които им вярват, насърчават ги, предизвикват ги и ги подкрепят, децата развиват силно чувство на Аз-ефикасност.
Siraj-Blatchford et al, 2011

Подкрепяне развитието на детето

Развитието на детето може да бъде подкрепено от образователната среда чрез:

 • Изграждане на положителни взаимоотношения;
 • Подсилване обучението на децата;
 • Създаване на богата и подходяща среда и ресурси;
 • Засилване на взаимоотношенията с майки, бащи и обгрижващи лица;
 • Взимане предвид културата на децата.
Evangelou et al, 2009

Значението на културата 

Културният произход на всяко дете трябва да бъде ценен и уважаван. Важните етапи от развитието е възможно да не са приложими за деца с различни потребности в развитието.

Културите трябва да насърчават децата да изграждат различен набор от умения и този набор от умения се различава в много голяма степен в различните култури. Например, в някои амазонски култури, способността да се използва мачете е много по-важна от способността за четене. В някои култури зрителният контакт се смята за нещо грубо, а в други не се гледа с добро око на забавлението. 

Когато се оценяват деца, за които българския е втори език, важно е да бъде проверено, дали очевидните забавяния в общуването не се дължат единствено на определена липса на знания по езика.

Значение на здравето  

В най-ранните години здравето създава основите за дългосрочно благополучие. Това започва с благосъстоянието на бъдещата майка преди бременността. Когато развиващите се биологични системи се подсилват от положителни ранни преживявания е много по-вероятно децата да растат и да се развиват, за да станат здрави възрастни.

Доброто здраве дава основа и за изграждането на здрава мозъчна архитектура и постигането на широко разнообразие от умения и способности за обучение.

Научете повече (1)
Open book

Bulman, K. and Savoury, L. (2006) BTEC First Children's Care: Learning and development. Harlow: Heinemann.

Evangelou, M., Sylva, K. and Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature Review. Annesley: DCSF Publications.

Siraj-Blatchford, I., Mayo, A., Melhuish, E., Taggart, B., Sammons, P. and Sylva, K. (2011) Performing against the odds: developmental trajectories of children in the EPPSE 3-16 study. London: Department for Education.

Научете повече (2)
Open book

Ако искате да научите повече за тази очарователна област, прочетете следното:

Guavain, M. and Munroe, R.L. (2009) Contributions of societal modernity to cognitive development: a comparison of four cultures, Child Development, 80 (6), 1628-1642.
Как можете да свържете откритията с дете или група деца, които подкрепяте?