Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Културни перспективи

От психологическа гледна точка на културата, културата е най-значимата система в рамките на която се появява човешкото развитие ...

Лий и Джонсън, 2007

Индивидите се развиват като участници в техните културни общности, ангажирайки се с всички останали в общи начинания и изграждане на културни практики на предишни поколения ...

Рогоф, 2007

..науката за развитието базирана на културната психологията помага ... на педагозите да бъдат наясно с разнообразни цели на развитието на децата във и между отделните култури.

Лий и Джонсън, 2007

Малките деца от племето Ефе използват мачете безопасно, но възрастните американци от средната класа често не се доверяват на пет-годишни деца да употребяват ножове.
Рогоф, 2007

Западното разбиране за култура 

Нормативното регулиране чрез понятия такива като "графици" и "постижения" за реч и ходене или акцента върху поведение за "подходяща възраст" ....са очаквания,които са дошли от конкретните доминиращи културни гледни точки на средната класа в Европа и САЩ. Бърд Кларибон, 2007

В моето преподаване на човешкото развитие в Нова Зеландия, Самоанските студенти коментираха, че е  странно да се изучава кърмаческа възраст като специфичен период в живота, без да се има предвид,че малкото дете и майката или обгрижващия може да са през повечето време заедно.


Бърд Кларибон, 2007


Американски индивидуализъм

Например, да се сравнява детски темп на развитие е културна практика, която е придружена от бюрократична организация на детски напредък чрез задължително образование. Тази практика се разви за малко повече от век в САЩ и Европа..

Рогоф,  2007

Вместо да се фокусира върху връзките между хората и колективните аспекти на културата ... В центъра на вниманието [върху индивида като независим човек] омаловажава значението на по-широки социални сили, като семейства и начините,по които постиженията на всеки човек може да се преплитат с усилията на други ... Джон Дюи изразиха притеснение за американския индивидуализъм през 1920 година.

Бърд Кларибон, 2007

Децата от класната стаяchildren in classroom

Подходът на преподаване на всички педгози са оборудвани с "народната психология" и "народни педагогики" (Брунер, 1996):

 • Народо-психологията са личните убеждения за това как умът се учи и расте
 • Народо-психологията са практики, които се появяват от дълбоко  заложени културни убеждения и как децата учат и как преподавателите трябва да преподават

 Педагозите трябва да разберат техните базови народни теории за обучението на децата и тяхното развитие,за да има смисъл и промяна на техните педагогически практики.


Лий и Джонсън, 2007


Различни културни 
перспективи

Active classroom

Перспективите  за развитие на децата имат различни акценти в зависимост от културата:

 • Деца като членове на общността срещу децата като личности;
 • Деца подготвени за по-нататъшното пълно участие в общността срещу деца напълно включени в тяхната общност от раждането;
 • Голяма част от обучението се провежда извън контекста (например, в училище) срещу живота на общността като контекст за учене;
 • Семейната взаимозависимост и доверие са високо ценени срещу лична независимост, само изразяване и самостоятелност.
(Рогоф, 2007; Хюн, 1998)

Културна уместност
Boy on ground playing with digger
         lorry

Дори дефинирането на детската игра и други дейности на детето се различават в зависимост от културата. Например, много семейства с азиатските етнически културни влияния са склонни да виждат играта и академична дейност поотделно.За разлика от тях, в Италия , след Втората световна война, учебната програма, която се фокусира на общността и отговорността се основава около интересите на детето и се провежда чрез изследвания и открития.Много педагози и изследователи от САЩ с Евро-американски перспективи са твърдо убедени, че играта инициирана от детето и другите преживявания вече са свързани с развитието на детето на по-късните академични преживявания.
Hyun, 1998

Културна уместност
Children and teachers participating keenly

Крос-културните изследвания предполагат,че крайната точка на развитието на детето е участие в тяхната общност, с участието определено по различен начин от културата (Рогоф, 2007). Ако възможностите, предлагани за участие (например опит за учебния процес в учебните заведения) не са културно релевантни резултатът е отнема владение на детето .

(Лий и Джонсън, 2007).


Културата включва не само наследствена култура, но и други културни динамики (например цифрова младежката култура) (Лий и Джонсън, 2007). Подходящите културни преживявания стимулират децата да наблюдават запалено и да си сътрудничат (Рогоф, 2007).

Шестофасетовото учене на Рогоф

Целта на образованието е трансформация на десткото участие, което включва обучение за сътрудничество, с подходящо поведение и отговорност, както и изучаването на информация и умения, да бъдат отговорни сътрудници, принадлежащи на общността.

Rogoff, 2011

Изследвайте степента, до която вашата обстановка задоволява потребностите на децата в развитието в рамките на техния културен контекст. Въз основа на това, напишете кратко есе за това как вашето училище трансформира участието на учениците.

Научете повече (1)

Bird Claiborne, L. (2007) Beyond readiness: new questions about cultural understandings and developmental appropriateness. In: J.L. Kincheloe and R.A. Horn (eds) (2007) The Praeger Handbook of Education and Psychology (vol. 2). Westport,
CT: Praeger Publishers.

Bruner, J. (1996) The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hyun, E. (1998) Making Sense of Developmentally and Culturally Appropriate Practice in Early Childhood Education. New York: Peter Lang.

Lee, K. and Johnson, A. S. (2007) Child development in cultural contexts: implications of cultural psychology for early childhood teacher education, Journal of Early Childhood Education, 35, 233-243.

Научете повече (2)
Open book


За допълнително четене
Open book

McConachie, H., Colver, A.F., Forsyth, R.J., Jarvis, S.N. and Parkinson, K.N. (2006) Participation of disabled children: how should it be characterized and measured?, Disability and Rehabilitation, 28 (18), 1157-1164.

Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. New York, NY: Oxford University Press.