Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Развитие и съзряване (1)

Децата са активни участници в собственото си развитие. Преди и след раждане, гените на детето, на околна среда, взаимодействието със семейството  и други хора влияят на начина, по които те се развиват. Изборите, които децата правят и собствената им активност също влияят.

 

Съзряването лежи в основата на развитието. То представлява биологичната промяната, която се проявява в детска възраст. Това позволява развитието да се случи (например мозъка да се  развива преди появата на речта).


(Wilson, 2003).

Прегледайте интерактивното NHS ръководство: От раждането през 5-те фази. Гледайте придружаващите клипове и обърнете внимание как бързо се развиват децата на тази възраст.

 

Какви са конкретните последици за ранните преживявания в детството и околната среда?

Развитие и съзряване (2)
A girl laughing with her teacher

Въпреки че е полезно да се помисли за отделни аспекти на развитието на децата (по отношение на нормалното развитие или постижения), важно е да се помни, че развитието е цялостно. Терминът "холистичен" е прекалено употребяван. В този контекст, това е полезен начин да се опише значението на възприемане на детето като "цяло". Това е важно, защото всички аспекти на развитие са тясно свързани.

Припокриване на вълните на развитие
A young boy
         surrounded by friends, family and musicians in a playground

Въпреки че хората често говорят за детското развитие сякаш е просто серия от възрасти и етапи, то е доста по-сложно от това.

 

Във всеки момент децата могат да използват стратегии от по-ранни етапи на тяхното развитие. Siegler предполага, че обучението се развива в припокриващи се вълни, когато децата сменят подхода си в различни ситуации  (2005, in Evangelou et al, 2009).

 

Скали на развитието
a group of children at various stages of development
         sit in a circle with two of their teachers

Някои деца се развиват различно и не следват очаквания модел на развитие. Забавеното или атипично развитие се разпознава чрез сравняване със следните важни етапи:

 • Нормално развитие: масов или "нормален" модел.
 • Забавено развитие: следва нормалния модел, но в много по-бавно темпо. Етапите на развитието ще бъдат постигнати в правилен ред, но по-късно от повечето деца.
 • Атипично/Нарушено развитие: обичайната последователност на етапите на развитие не е спазена; има нещо различно в начина, по който детето се развива.
 • Развитие на границата: местоположението му в скалата е между нормалното и нарушеното.
Научете повече (1)
opened book

Evangelou, M., Sylva, K. and Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature Review. Annesley: DCSF Publications (accessed 12.1.12).

 

 

Wilson, R.A. (2003) Special Educational Needs in the Early Years. London: Routledge.

Научете повече (2)
opened book

Ако искате да получите повече знания в тази интересна област, погледнете посочените по-долу публикации.

 

Meggitt, C. (2006) Child Development – Birth to 16 Years: An illustrated guide. Harlow: Heinemann.

 

Sheridan, M. (revised and updated by Sharma, A. and Cockerill, H.) (2008) From Birth to Five Years: Children's developmental progress (3rd edition). London: Routledge.