Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Природата на детското развитие

Развитието се определя като методично и относително издръжливо на промени във времето за физически и неврологични структури, мисловни процеси и поведение. През първите 20 години от живота, тези промени обикновено водят до нови или усъвършенствани начини за реакция- когато се отнася за поведение това означава обикновено по-здрав, по-добре организирано, по-сложно, по-стабилно и по-компетентно или или по-ефикасно поведение.

Мусен и сие в Алгейт и сие, 2006

Самото естество на детството включва детето като активен, промянещ се (растящ и развиваващ се) индивид, който взаимодейства с неговия или нейния свят и на свой ред влияе и се влияе от неговата или нейната среда....

Брандън и сие, 2011

Мъдростта на практиката

Всички наши действия и интервенции са подкрепени от някакъв вид теоретизиране, така че разбирането и свързаната теория правят практика определена и предавема. Разбирането на тези теории и рамки, които оказват влияние върху света на развиващото се дете изисква осъзнаване на обхватността на теорията, с възможност да се оцени това, което е от значение във всеки даден момент ...

Предупреждение за развиваща се практика в теоретичен вакуум. .. мъдростта на практиката не е достатъчна, за да се разработи интегрирана професионална услуга ... Мъдростта на практиката е полезна и наистина съществена помощ, но то не е достатъчна, освен ако не се съюзява с твърдо базирано, ясно тяло на знанието.

Аладгейт и сие , 2006

Знанието подкрепя разбирането
boy in black T-shirt

За учителите и другите професионалисти е от съществено значение сигурното познание на детското развитието за да разберат:

 • Начините, по които децата учат и се развиват
 • Въздействието от забавянето/нарушенията в развитието 
 • Значителни влияние върху развитието (например бедност, връзки и т.н.)
 • Детските способности и поведение, свързани с възрастта  на развитие и външните сили.
 • Подходящи намеси за оптимизиране на развитието
 • Подходящи очаквания
 • Начални признаци за обезопасяване
 • Когато децата имат нужда от допълнителни услуги
 • Как да се цитира професионална практика в контекста на развитието на детето.

(Алдгейт и др, 2006; Съвета за развитие на детския потенциал, 2010 г.)

Развитие на детето в практиката

Въз основа на обичайни и ефективни наблюдения, [професионалисти, работещи с деца] трябва да бъдат в състояние да разпознават модели на цялостното развитие; за насърчаване на оптималното развитие на детето и да имат възможност да откриват, когато такова развитие може да се забавя или да не върви правилно.
Брандън и сие , 2011

Чуйте този директор,който свърза знанията за детското развитие с предметно знание в масовото преподаване.

 • Poster
         Image
Значението на средата

Подходът на средата към развитието на детето има влияние върху важните сфери: • Постиженията на учениците
 • Качество на преподаването
 • Поведение и сигурност на учениците
 • Лидерство и мениджмънт

Като се основавате на това, което сте научили от Нива Б и В, изгответе кратък доклад за позицията представяйки и защитавайки теоретичната основа на Вашето училище за развитието на детето, използваните подходи и резултати от практиката.

Научете повече (1)
opened book

Children's Workforce Development Council (2010) CWDC Induction Training Programme Handbook for Generic Modules: Understanding children and young people's development. London: CWDC.