Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Въведение

Развитието представлява придобиване на умения във всички аспекти от живота на детето.

Bulman and Savoury, 2006

Развитието преминава през етапи,  които са свързани с поява на определени умения.


За да се уврите, че Вашето дете се развива според нормите за съответния етап трябва да проследите присъствие на  съответните умения в отделните области  (социо-емоционална, комуникативна, когнитивна  и физическа).

Нормално развитие
A typically
         developing young girl uses a blackboard in class

[Нормалното] развитие следва известна последователност при повечето деца. Децата трябва да придобият определени умения, преди да може да се премине към следващото умение (например, развитието на контрола на главата е предпоставка за сядане) ... наблюденията върху децата  дават типичната последователност на придобиване на умения в развитието, както и диапазона на очакваната възраст за ключови умения на развитието (известни като "постижения"). На тази основа ние базираме нашите решения, дали  детето се развива нормално. Има разбира се, значителни вариации в рамките на обхвата на "нормалното".
Howard, 2007

Категории  от умения на развитието

Уменията, отразяващи развитието са групирани в различни категории. Kirby" (2012 г.)" обособява следните категории:

 • Езиково развитие и четене;
 • Физическо и моторно развитие;
 • Социално и емоционално развитие;
 • Когнитивно развитие;

Важно е да се запомни, че темповете на развитие варират в широки граници: личностни и междуличностни .

Това означава, че не само децата се развиват с различни темпове, но те могат да се развият по-бързо в някои от областите, посочени и по-бавно в други области.

"Предупредителни знаци" в развитието

An boy with autism learns with his teacher in a
         very different way

"Предупредителни знаци" насочват родителите и специалистите към ключови умения, които трябва да се появят  към определената възраст.

 

Ако не са налични, това може да бъде ранен признак за затруднения или увреждания. Детето трябва незабавно да бъде консултирано от здравен специалист.

 

Ранната интервенция за компенсиране на забавено развитие дава най-добрият шанс за преодоляване или намаляване на дългосрочните ефекти. Някои интервенции трябва да се извършат преди навършване на определена възраст, за да бъдат ефективни.

 

Прочетете колоната за " предупредителните знаци".

 


Етапи на развитието (1)
The neonatal
         stage of a new life

Развитието на детето преминава през различни етапи.  Ето една версия, различна от посочената в ниво А:


 1. Пренатално: От зачатието до раждането (280 дни)
 2. Неонатално: От раждането до 4-седмична възраст
 3. Най-ранно детство: от 0-2 години
 4. Ранно детството: От 2 до 6 години
 5. Средно детството: От 6 до 12 години
 6. Късно детството (Юношеството): от 12 до 18 години

(Abdel Rahman, 2011)

Етапи на развитието (2)

От раждането до 16-годишна възраст, децата преминават през сериозни промени:

 • Растеж: Теглото се увеличава от 3-4 кг при раждането  до средна стойност от 65 килограма за един млад човек, а височината  от около 45 cm при раждането, достига  до около 155 cm.
 • Моторни умения: От автоматични и лошо контролирани движения при раждането, до комплексни и добре контролирани моторни умения през 16 години.
 • Комуникативни умения: От невъзможност да говори като се роди , младият човек се превръща в способен на комуникация.
 • Житейски умения: Безпомощен при раждането, на 16-години са придобили всички основни умения за независим живот.

(Bulman and Savoury, 2006)

Какво може да повлияе на развитието?

Преди раждането

 • Инфекции и токсини: инфекции, наркотици, алкохол.
 • Исхемия (прекъсва притока на кръв към мозъка).
 • Хранене.
 • Генетични фактори: хромозомни болести, единични дефектни гени.

След раждането

 • Социална среда.
 • Личностни фактори.
 • Емоционални фактори-привързване;
 • Културни фактори.
 • Хранене.
 • Възпитание.
 • Физическо здраве.

Howard, 2007

Подкрепа на развитието на децата
Two nurses comfort a young boy with complex difficulties
         that have severely affected his development

Обогатяване развитието на децата е работа изискваща много умения и практикуващите се нуждаят от обучение и професионална подкрепа, за да го правят добре. Те ще трябва да бъдат уверени в:

 • Оценката и вземането на решения относно индивидуалните потребности на децата;
 • Различните начини за персонализиране на обучението за отделните деца;
 • Определянето на деца, които са изложени на риск от забавяне на развитието.

(Evangelou et al, 2009)

Научете повече (1)
opened book

Abdel Rahman, S.A. (2011) Pediatric physical therapy, Riyadh: King Saud University.

 

Bulman, K. and Savoury, L. (2006) BTEC First Children's Care: Learning and development. Harlow: Heinemann.

 

Evangelou, M., Sylva, K. and Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature Review. Annesley: DCSF Publications (accessed 12.1.12).

 

Howard, D. (2007) Child development and developmental problems, in: Levene, M.A. (ed.) MRCPCH Master Course. Oxford: Churchill Livingstone.

 

Kirby, A. (2012) Childhood developmental milestones, Newport: Dyscovery Centre, University of Wales.