Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Обогатяващо развитие

Подпомагането на развитието на децата е изискваща работа и са необходими  много умения.Но както можете да видите от клипа, за учителите, които работят с деца със СОП удолетворението е огромно.


  • Poster Image