За материалите

Обучителните материали покриват следните въпроси, в областта на Специалните образователни потребности (СОП) и Специалните образователни потрепбности и увреждания (СОПУ):

  • Тежки обучителни трудности (ТОТ)
  • Дълбоки и множествени обучителни трудности (ДМОТ)
  • Комплексни образователни трудности и увреждания (КОТУ)

Те са представени в 15 модула, разпределени в 4 основни групи. Те са разгледани в контекста на общуването и взаимодействието с учениците, специализираното преподаване, невронауката и сътрудничеството с родители и други членове на семейството.

Преди да започнете да разглеждате материалите, моля, прочетете въвеждащия текст към всеки модул.

open door

Начало

Изберете модул…

Обучителните материали покриват 15 модула върху четири теми и разглеждат въпроси като общуване и взаимодействие, контекста на специализираното преподаване, открития от невронауката и работа със семействата.

Изберете модул